|

Szkolenie:
"Zasady GMP/ GHP dla służby pięter"

Cel szkolenia

W czasie zajęć kursanci zapoznają się z wymaganiami GMP i GHP (Dobra Praktyka Produkcyjna i Dobra Praktyka Higieniczna) dla pomieszczeń hotelowych, wszelkimi rodzajami zagrożeń oraz sposobami przeciwdziałania im. Omówione zostaną wymogi Państwowej Inspekcji Sanitarnej odnośnie pomieszczeń hotelowych,
a także wymogi dla środków myjąco-dezynfekujących.Prawidłowe wprowadzenie
i przestrzeganie tych i wielu innych elementów pozwoli właściwie dbać o higienę pomieszczeń hotelowych i przeciwdziałać wszelkiego rodzaju niezgodnościom.

Do kogo skierowane jest szkolenie

Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników, pracowników służby pięter (pokojowe) oraz osób chcących pracować na ww. stanowiskach.

Pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@malongroup.pl
lub fax: 71 791 39 09


Zobacz harmonogram wszystkich szkoleń

Szkolenie to realizujemy jako szkolenie zamknięte (dedykowane). Prezentowany poniżej program zajęć jest jedynie naszą propozycją
i może zostać zmodyfikowany w oparciu
o indywidualnie potrzeby i wymagania Klienta.

Informacje organizacyjne:


Zapytaj o dostępność szkolenia przez e-mail

                     szkolenia@malongroup.pl


Zapytaj o terminy i dostępność szkolenia telefonicznie

                   71 789 08 41


Czas trwania szkolenia

                    1 dzień; od 9:00 do 17:00
                    (8 godzin zajęć)

Program szkolenia

Wprowadzenie
Rodzaje zagrożeń występujących w hotelu występujące przy nieprzestrzeganiu zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP)
 • Krzyżowanie się dróg
 • Legionella
  • występowanie
  • możliwość zakażeń
  • zapobieganie występowaniu
Wymagania dla Służby pięter
 • Ubiór
  • strój “firmowy”
  • biżuteria
 • Środki czystości w hotelach
  • wymagania dla środków myjąco-dezynfekujących
  • właściwe i prawidłowe używanie/ przechowywanie środków myjąco-dezynfekujących
 • Pomieszczenia
  • rozkład pomieszczeń (krzyżowanie się dróg)
  • przechowywanie czystej/ brudnej bielizny hotelowej
  • pomieszczenie gospodarcze
  • przechowywanie szkła/ żywności (wstawki do pokoi)
  • kontrola wstawek do pokoi
Audity w hotelu
Dyskusja, podsumowanie

Zarządzanie Antykorupcyjne

 1. Audytor Wewnętrzny Systemu ISO 37001

Zarządzanie Ciągłością Działania

Zapisz się do naszego newslettera
aby otrzymywać od nas informacje o naszych
SZKOLENIACH

Zostawiając nam swój adres e-mail wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie informacji
dotyczących najbliższych terminów szkoleń.
Będą Państwo otrzymywać maksymalnie 2-3 wiadomości w miesiącu.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: RODO