|

Szkolenia z zakresu:
Systemu Zarządzania Jakością w przemyśle kolejowym zgodny z ISO /TS 22163 (dawniej IRIS)

Cykl szkoleń ukierunkowanych na zdobycie wiedzy z zakresu wytycznych i wymagań specyfikacji technicznej przeznaczonej dla przemysłu kolejowego ISO 22163 (dawniej: IRIS - International Railway Industry Standard). Międzynarodowa specyfikacja techniczna dla przemysłu kolejowego ISO /TS 22163 staje się obecnie wymogiem największy korporacji na rynku kolejowym względem dostawców tj. producentów taboru kolejowego i ich poddostawców. Specyfikacja ta zawiera wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością uwzględniające specyfikę branży kolejowej.


Pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl
lub fax: 71 791 39 09


Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem szkoleń oferowanych przez CDS MALON

Szkolenia z zakresu zarządzania jakością
w przemyśle kolejowym

System zarządzania jakością w przemyśle kolejowym - wymagania ISO /TS 22163

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w przemyśle kolejowym zgodnego z ISO /TS 22163

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością
w przemyśle kolejowym wg standardu IRIS v02

Wymagania Międzynarodowej Normy Przemysłu Kolejowego IRIS v02

Rodzaje szkoleń organizowanych przez
MALON GROUP:


Szkolenia otwarte z zakresu Systemów Zarządzania

Przejdź do kalendarium szkoleń


Szkolenia zamknięte (dedykowane) z zakresu Systemów Zarządzania

Zapytaj o możliwość zorganizowania szkolenia


Szkolenia e-learningowe z zakresu Systemów Zarządzania

Zarejestruj się na e-szkolenie już dzisiaj!

Jakie odniesiesz korzyści, biorąc udział w szkoleniach
z zakresu Systemu Zarządzania Jakością ISO /TS 22163?

Zrozumiesz, czym jest System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami ISO /TS 22163 (dawniej: IRIS), jak go wdrażać, nadzorować i doskonalić

Poznasz istotę, cel, zasady planowania, metodologię realizacji oraz raportowania auditów wewnętrznych
realizowanych w celu oceny zgodności z wymaganiami ISO /TS 22163 (IRIS) i regulacji wewnętrznych

Nauczysz się, jak utrzymać i doskonalić skuteczny System Zarządzania Jakością dla przemysłu kolejowego

Dowiesz się jak zapewnić stały monitoring jakości w całym łańcuch dostawców, dzięki jasnym i jednolitym kryteriom

Gdzie znaleźć dalsze informacje o systemie ISO 22163 (IRIS)? Gdzie szukać pomocy we wdrożeniu?

WIĘCEJ INFORMACJI NA NASZEJ STRONIE: http://www.iso.org.pl