|

Szkolenia z zakresu:
Systemu Zarządzania w laboratoriach

Prezentujemy specjalistyczne szkolenia dotyczące Systemów Zarządzania Jakością w laboratoriach. W trakcie szkoleń poruszane będą aspekty związane z wymaganiami stawianymi przez międzynarodowe normy takie jak: ISO/ IEC 17025 - przeznaczonej dla wszystkich laboratoriów badawczych i wzorcujących oraz ISO 15189 - dedykowanej wyłącznie dla laboratoriów medycznych. Laboratoria chcące zapewnić, że wykonywane przez nie badania charakteryzują się rzetelnością i dokładnością,
a otrzymywane wyniki są miarodajne, wprowadzają systemy zarządzania oparte o te normy, a następnie ubiegają się w Polskim Centrum Akredytacji (PCA) o certyfikat akredytacji.


Pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@malongroup.pl
lub fax: 71 791 39 09


Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem szkoleń oferowanych przez CDS MALON

Rodzaje szkoleń organizowanych przez
MALON GROUP:


Szkolenia otwarte z zakresu Systemów Zarządzania

Przejdź do kalendarium szkoleń


Szkolenia zamknięte (dedykowane) z zakresu Systemów Zarządzania

Zapytaj o możliwość zorganizowania szkolenia


Szkolenia e-learningowe z zakresu Systemów Zarządzania

Zarejestruj się na e-szkolenie już dzisiaj!

Jakie odniesiesz korzyści, biorąc udział w szkoleniach
z zakresu Systemów Zarządzania w laboratoriach?

Dowiesz się, jak udokumentować, wdrożyć, utrzymywać i ciągle doskonalić system zarządzania w laboratorium

Nauczysz się jak przeprowadzać audity wewnętrzne zgodnie z normą ISO 17025 lub ISO 15189

Zrozumiesz, czym są i jakie znaczenie dla systemu mają audity oraz działania korygujące i zapobiegawcze

Zapoznasz się z informacjami na temat akredytacji systemów zarządzania w laboratoriach medycznych,
badawczych i wzorcujących

Gdzie znaleźć dalsze informacje
o systemie? Gdzie szukać pomocy we wdrożeniu?

WIĘCEJ INFORMACJI NA NASZEJ STRONIE: http://www.iso.org.pl