|

Szkolenia z zakresu:
Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301

Starannie opracowany zestaw szkoleń, podczas których doświadczeni trenerzy przedstawiają znaczenia systemu zarządzania ciągłością działania, zgodnie z wymogami normy ISO 22301, zapoznają z metodami budowy i wdrożenia systemu oraz uczą słuchaczy jak utrzymywać, aktualizować i nadzorować system, by przynosił korzyści zarówno ich organizacji jak również jej interesariuszom. Międzynarodowa norma ISO 22301 dotycząca Systemu Zarządzania Ciągłością Działania zawiera ramy dla identyfikacji kluczowych czynników ryzyka mających wpływ na organizację oraz na utrzymanie jej działań w najtrudniejszych warunkach.


Pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@malongroup.pl
lub fax: 71 791 39 09


Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem szkoleń oferowanych przez MALON GROUP

Szkolenia otwarte z zakresu Zarządzania Ciągłością Działania

Auditor Wewnętrzny Systemu ISO 22301

Rodzaje szkoleń organizowanych przez
MALON GROUP:


Szkolenia otwarte z zakresu Systemów Zarządzania

Przejdź do kalendarium szkoleń


Szkolenia zamknięte (dedykowane) z zakresu Systemów Zarządzania

Zapytaj o możliwość zorganizowania szkolenia


Szkolenia e-learningowe z zakresu Systemów Zarządzania

Zarejestruj się na e-szkolenie już dzisiaj!

Jakie odniesiesz korzyści, biorąc udział
w szkoleniach z zakresu ISO 22301?

Zdobędziesz wiedzę dotyczącą wytycznych i wymagań normy ISO 22301 oraz zasad Systemu Zarządzania Ciągłością Działania

Nauczysz się jak dzięki odpowiednim procedurom skutecznie reagować na mogące wystąpić sytuacje kryzysowe

Poznasz zasady planowania oraz metodologię realizacji i raportowania auditów wewnętrznych zgodnie z wymaganiami normy ISO 22301

Dowiesz się jak zapewnić możliwość odtworzenia zdolności Twojej organizacji do ponownego działania w określonym czasie i na ustalonym poziomie, w obliczu nieplanowanych zdarzeń

Gdzie znaleźć dalsze informacje o systemie? Gdzie szukać pomocy we wdrożeniu?

WIĘCEJ INFORMACJI NA NASZEJ STRONIE: http://www.iso.org.pl