|

Szkolenie:
Wytyczne i wymagania Systemu Zarządzania w laboratoriach ISO/ IEC 17025

Cel
szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie wymagań
Systemu Jakości obowiązujących dla laboratoriów badawczych i wzorcujących przedstawionych
w międzynarodowej normie ISO /IEC 17025.
Przedstawienie w trakcie szkolenia interpretacji wymagań normy ma na celu uzmysłowić uczestnikom w jaki sposób wymagania te można wdrożyć w laboratorium.

Do kogo skierowane
jest szkolenie

Szkolenie podstawowe skierowane jest
do kierownictwa/ właścicieli przedsiębiorstw
oraz pracowników firm, działających w branży laboratoryjnej, które chcą wdrożyć w swojej organizacji System Zarządzania zgodny
z wymaganiami normy ISO/ IEC 17025
lub będących w trakcie jego wdrażania, a także
do wszystkich osób pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą wymagań normy mających zastosowanie podczas m.in. pobierania próbek, wykonywania badań i wzorcowań
oraz opracowywania i rozwoju metod badawczych.

Zgłoś swoje uczestnictwo
w szkoleniu


Pobierz kartę zgłoszenia
na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl
lub fax: 71 791 39 09

AKTUALNE TERMINY SZKOLENIA:

Terminy aktualnie zaplanowanych szkoleń przedstawione są w Planie Szkoleń

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania szkolenia:
1 dzień; 9:00-16:00 (7 godzin zajęć)

Karty zgłoszenia na szkolenie:
Pobierz w formacie PDF
Pobierz w formacie DOC

Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43

KOSZT SZKOLENIA:

Ceny aktualnie zaplanowanych szkoleń przedstawione są w Planie Szkoleń

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
 2. Omówienie wymagań Systemu Zarządzania w odniesieniu do normy ISO /IEC 17025
  • Podstawowe definicje
  • Regulacje prawne
  • Struktura i wymagania normy (w szczególności wymagania dotyczące personelu, wyposażenia, warunków lokalowych i środowiskowych, spójności pomiarowej, metod badania i wzorcowania oraz ich walidacji, pobierania próbek, postępowania z obiektami do badań i wzorcowań, zapewnienia jakości wyników badań i wzorcowania, przedstawiania wyników)
  • Dokumenty oraz zapisy wymagane w zakresie Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami normy ISO /IEC 17025
  • Ćwiczenia praktyczne – interpretacja wymagań
 3. Integracja z wymaganiami istniejącego systemu zarządzania organizacji
 4. Przedstawienie metod i zasad wdrażania akredytacji Systemu Zarządzania w laboratorium
 5. Dyskusja, podsumowanie

Co wyróżnia to szkolenie?


Czas trwania szkolenia

Jest optymalnie dostosowany do ilości materiału – szkolenia cechują się dużą intensywnością, wnikliwym, kompleksowym oraz indywidualnym omówieniem danej problematyki.


Prowadzący szkolenie

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania
w różnego typu organizacjach,
a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.


Grupy szkoleniowe

Liczebność grupy szkoleniowej zawsze jest uzależniona od formuły i rodzaju szkolenia.

Tworzymy grupy pozwalające na skuteczną realizację celów szkolenia.


Imienne zaświadczenie

Każdy słuchacz, uczestniczący
w naszym szkoleniu otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające udział
w zajęciach.

Lokalizacja szkolenia