|

Szkolenie:
Wymagania normy ISO 45001.
Porównanie i omówienie różnic pomiędzy normami
PN-N 18001 /OHSAS 18001 a ISO 45001

Cel
szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników
z wymaganiami nowej normy ISO 45001
a w szczególności prezentacja podobieństw i różnic pomiędzy ISO 45001 a Polską Normą PN-N 18001 oraz standardem OHSAS 18001.
Przedstawienie uczestnikom praktycznych aspektów tych podobieństw i różnic w kontekście dostosowywania funkcjonujących systemów zarządzania BHP do wymagań nowej normy
ISO 45001.

Do kogo skierowane
jest szkolenie

Szkolenie skierowane jest do osób indywidualnych oraz pracowników organizacji, w których jest utrzymywany i doskonalony System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w oparciu o wymagania normy PN-N 18001 lub standardu
BS OHSAS 18001, zainteresowanych problematyką dostosowania tego systemu do wymagań nowej normy ISO 45001, a także do wszystkich przygotowujących się lub będących w trakcie wdrożenia systemu zarządzania zgodnego
z wymaganiami norm ISO 45001.

Zgłoś swoje uczestnictwo
w szkoleniu


Pobierz kartę zgłoszenia
na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl
lub fax: 71 791 39 09

AKTUALNE TERMINY SZKOLENIA:

Aktualnie brak zaplanowanego terminu danego szkolenia – zapytaj o możliwość realizacji szkolenia w formie zamkniętej (szkolenie on-line lub stacjonarne)

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania szkolenia:
1 dzień; 9:00-17:00 (8 godzin zajęć)

Miejsce realizacji szkolenia:
Wrocław

Karty zgłoszenia na szkolenie:
Pobierz w formacie PDF
Pobierz w formacie DOC

Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

KOSZT SZKOLENIA:

450,00 zł/ os. netto + 23% VAT
(553,50 zł/ os. brutto)

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
Materiały szkoleniowe oraz informacyjne
W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu
oraz zakwaterowania

Program szkolenia

  1. Wprowadzenie
  2. Idea wprowadzenia zmian
  3. Struktura i podstawowe wymagania normy ISO 45001
  4. Omówienie podobieństw i różnic występujących pomiędzy normą ISO 45001 a normą PN-N 18001 oraz standardem OHSAS 18001
  5. Jak dostosować system zarządzania BHP zgodny z PN-N 18001 lub OHSAS 18001 do wymagań ISO 45001
    • Jak spełnić wymagania normy ISO 45001 – praktyczne przykłady
  6. Okres przejściowy oraz ważność certyfikatów PN-N 18001 lub OHSAS 18001
  7. Dyskusja, podsumowanie

Co wyróżnia to szkolenie?


Czas trwania szkolenia

Jest optymalnie dostosowany do ilości materiału – szkolenia cechują się dużą intensywnością, wnikliwym, kompleksowym oraz indywidualnym omówieniem danej problematyki.


Prowadzący szkolenie

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania
w różnego typu organizacjach,
a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.


Grupy szkoleniowe

Składają się maksymalnie z 10 osób – tworzymy małe grupy, by każdemu uczestnikowi dać możliwość aktywnego udziału
w zajęciach oraz zapewnić bezpośredni kontakt
z trenerem.


Imienne zaświadczenie

Każdy słuchacz, uczestniczący
w naszym szkoleniu otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające udział
w zajęciach.

Lokalizacja szkolenia