|

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

W 2006 r. otrzymaliśmy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu (nr 2.02/0092/2006).
Z uwagi na zmianę osobowości prawnej, firma już jako spółka Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o.o. została ponownie wpisana do RIS w 2010 r. (nr 2.02/00120/2010).