|

Wpis do Bazy Usług Rozwojowych (BUR)

W 2019 r. po przeprowadzonej wnikliwej weryfikacji naszej jednostki szkoleniowej otrzymaliśmy wpis do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
W związku z tym Klienci naszych szkoleń mogą uzyskać dofinansowanie na realizowane przez nas szkolenia.

Informacje o Bazie Usług Rozwojowych

Baza usług Rozwojowych to ogólnodostępna oraz bezpłatna platforma zawierająca ofertę usług rozwojowych m.in. szkoleniowych, skierowana do instytucji oraz osób prywatnych pragnących rozwijać swoje kompetencje. BUR umożliwia użytkownikom bazy otrzymanie dofinansowania w formie refundacji lub bonu w wysokości od 50% do 80 % wartości wybranej usługi szkoleniowej.

Baza Usług Rozwojowych powstała w wyniku szeroko zakrojonych konsultacji społecznych jako kontynuacja dobrze wszystkim znanej wyszukiwarki szkoleń: Inwestycja w Kadry, w której od lat dostępna była Nasza firma. Tym bardziej cieszy nas fakt, iż spełniliśmy wysokie wymagania stawiane przez PARP podmiotom świadczącym usługi rozwojowe (potencjał techniczny, ekonomiczny, kadrowy, przestrzeganie w prowadzonej działalności zasad etyki zawodowej, posiadany system zapewnienia jakości) w celu zapewnienia należytej jakości świadczonych usług.

Baza Usług Rozwojowych (BUR) zapewnia użytkownikom możliwość:

 • bezpośredniego dostępu do katalogu podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz oferowanych przez nie usług. Baza umożliwia użytkownikom intuicyjne, proste oraz efektywne wyszukiwanie usług dopasowanych do potrzeb użytkowników;

 • zamówienia „usługi szytej” na miarę, czyli odpowiadającej wszystkim oczekiwaniom użytkownika, jeżeli w toku poszukiwań nie znalazł on w bazie usługi odpowiadającej swoim potrzebom;

 • możliwość bezpośredniej oceny usługi.

Dofinansowanie na usługi rozwojowe zamieszczone w BUR mogą otrzymać mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa z wszystkich województw (poza mazowieckim i pomorskim) w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie. Z możliwości dofinansowania mogą skorzystać również osoby fizyczne.

Lista Operatorów dla poszczególnych województw wraz z szczegółowymi informacjami na temat wielkości oraz sposobu wsparcia dostępna jest na www.serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie.

Więcej informacji o Bazie Usług Rozwojowych [informacje o BUR].

Podstawowe informacje o systemie finansowania w woj. dolnośląskim.

 • Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5 000,00 PLN

 • Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 50 000,00 PLN

 • Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków z promesą

 • Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

  • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa – 70%

  • średnie przedsiębiorstwa – 50%

 • Operator: Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. www.arleg.eu.

Zachęcamy do skorzystania z oferowanych przez Nas szkoleń z zakresu systemów zarządzania, zaawansowanych narzędzi jakości oraz wspomagających zarządzanie i innych z możliwością dofinansowania za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Naszym biurem, które udzieli Państwu wszystkich potrzebnych informacji:
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
e-mail: szkolenia@iso.org.pl