|

Szkolenie:
"UTZ, RSPO – nowe wyzwania w zakresie certyfikacji żywności"

Cel
szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników
ze standardami RSPO oraz UTZ realizującymi
filozofię zrównoważonego łańcucha dostaw
oraz odpowiedzialnego pochodzenia surowców żywnościowych takich, jak olej palmowy, kawa,
kakao i herbata. W trakcie szkolenia omówione zostaną podstawowe założenia obu standardów
oraz wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy łańcucha dostaw (handlu i przetwórstwa)
powyższych produktów w celu ubiegania
się o certyfikację systemów.

Do kogo skierowane
jest szkolenie

Szkolenie podstawowe skierowane jest
do Kierownictwa/ Właścicieli Przedsiębiorstw
oraz pracowników firm z branży spożywczej, które chcą zapoznać się z wymaganiami standardu RSPO
i/ lub UTZ w celu ubiegania się o certyfikat RSPO
i/ lub UTZ, a także do wszystkich osób pragnących doskonalić swoje kwalifikacje w zakresie systemów zarządzania oraz zrównoważonego łańcucha dostaw w branży spożywczej.

Zgłoś swoje uczestnictwo
w szkoleniu


Pobierz kartę zgłoszenia
na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@malongroup.pl
lub fax: 71 791 39 09

AKTUALNE TERMINY SZKOLENIA:

Aktualnie brak terminu danego szkolenia – zapytaj o możliwość uczestnictwa w formie zamkniętej

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania szkolenia:
1 dzień; 9:00-16:00 (7 godzin zajęć)

Miejsce realizacji szkolenia:
Wrocław

Karty zgłoszenia na szkolenie:
Pobierz w formacie PDF
Pobierz w formacie DOC

Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@malongroup.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

KOSZT SZKOLENIA:

390,00 zł/ os. netto + 23% VAT = 479,70 zł/ os. brutto

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
Materiały szkoleniowe oraz informacyjne
W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu
oraz zakwaterowania

Program szkolenia

  1. Wprowadzenie
  2. Podstawowe założenia standardu RSPO, UTZ oraz filozofia zrównoważonego łańcucha dostaw
  3. Korzyści z posiadania certyfikatu RSPO, UTZ; certyfikacja standardów w Polsce i na świecie
  4. Członkostwo w RSPO/ UTZ i zasady stosowania logo
  5. Wymagania standardu dla Łańcucha Dostaw RSPO (SCCS) – omówienie kluczowych punktów kontroli w procesie produkcji
  6. Wymagania standardu dla Łańcucha Dostaw UTZ (kawa, kakao, herbata) – omówienie kluczowych punktów kontroli w procesie produkcji
  7. Ćwiczenia praktyczne
  8. Dyskusja, podsumowanie

Co wyróżnia to szkolenie?


Czas trwania szkolenia

Jest optymalnie dostosowany do ilości materiału – szkolenia cechują się dużą intensywnością, wnikliwym, kompleksowym oraz indywidualnym omówieniem danej problematyki.


Prowadzący szkolenie

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania
w różnego typu organizacjach,
a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.


Grupy szkoleniowe

Składają się maksymalnie z 10 osób – tworzymy małe grupy, by każdemu uczestnikowi dać możliwość aktywnego udziału
w zajęciach oraz zapewnić bezpośredni kontakt
z trenerem.


Imienne zaświadczenie

Każdy słuchacz, uczestniczący
w naszym szkoleniu otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające udział
w zajęciach.

Lokalizacja szkolenia