|

Szkolenie:
"Auditor Wewnętrzny ISO 22000 - szkolenie uzupełniające dla Auditorów Wewnętrznych HACCP"

Do kogo skierowane jest szkolenie

Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających już uprawnienia do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego Systemu HACCP (poświadczone odpowiednim certyfikatem/zaświadczeniem), które chcą podnieść swoje kwalifikacje i uzyskać uprawnienia Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg normy ISO 22000.

Pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
lub fax: 71 791 39 09


Zobacz harmonogram wszystkich szkoleń

O szkoleniu:

Norma ISO 22000 jest standardem międzynarodowym, mającym zastosowanie w sektorze spożywczym. Integruje m.in. zasady systemu HACCP oraz etapy wdrażania systemu opracowane przez Komisję Kodeksu Żywnościowego z typowymi wymaganiami dlasystemów zarządzania. W związku z tym zdobycie dodatkowych kwalifikacji przez osoby posiadające doświadczenie w zakresie efektywnego przeprowadzania auditów w przedsiębiorstwie oraz wiedzę związaną z Systemem HACCP nie musi się wiązać z uczestnictwem w kolejnym szkoleniu związanym z systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności wg ISO 22000.

Proponowana przez nas uzupełniająca forma szkolenia eliminuje konieczność uczestniczenia w pełnym szkoleniu od podstaw. Dzięki temu jego czas trwania jest krótszy, a koszt niższy od kosztu szkolenia standardowego.

Program zajęć ma charakter wykładów i praktycznych ćwiczeń. Wszyscy uczestnicy otrzymują profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o przebytym szkoleniu doskonalącym.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli przystąpić do egzaminu, po którego zdaniu otrzymają certyfikat Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg normy ISO 22000 (w języku polskim i angielskim). 

Szkolenie to realizujemy jako szkolenie zamknięte (dedykowane). Prezentowany poniżej program zajęć jest jedynie naszą propozycją
i może zostać zmodyfikowany w oparciu o indywidualnie potrzeby
i wymagania Klienta.

Informacje organizacyjne:


Zapytaj o dostępność szkolenia przez e-mail

                     szkolenia@malongroup.pl


Zapytaj o terminy i dostępność szkolenia telefonicznie

                   71 789 08 41

Program szkolenia

Wprowadzenie
Przeznaczenie Systemu Zapewnienia i Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
 • Kluczowe elementy dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności
 • Różnice pomiędzy wymaganiami normy ISO 22000 a wymaganiami Codex Alimentarius
 • Podstawowe zagadnienia, terminologia i definicje stosowane w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000
 • Korzyści ze stosowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000 oraz Systemu HACCP
System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodny z wymaganiami normy ISO 22000
 • Wymagania dotyczące dokumentacji
  • niezbędne procedury i zapisy
  • polityka bezpieczeństwa żywności
 • Odpowiedzialności i uprawnienia
  • zespół ds. bezpieczeństwa żywności
  • przewodniczący zespołu ds. bezpieczeństwa żywności
 • Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
 • Przegląd zarządzania
 • Gotowość i reagowanie na sytuacje kryzysowe
 • Planowanie i realizacja bezpiecznych wyrobów
  • analiza zagrożeń i ocena ryzyka
  • plan HACCP
Weryfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
 • Audit wewnętrzny
 • Ocena wyników indywidualnych weryfikacji
 • Analiza wyników
Doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
Aktualizacja systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
Dyskusja, podsumowanie
Egzamin końcowy

Zarządzanie Antykorupcyjne

 1. Audytor Wewnętrzny Systemu ISO 37001

Zarządzanie Ciągłością Działania

Lokalizacja szkolenia

Zapisz się do naszego newslettera
aby otrzymywać od nas informacje o naszych
SZKOLENIACH

Zostawiając nam swój adres e-mail wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie informacji
dotyczących najbliższych terminów szkoleń.
Będą Państwo otrzymywać maksymalnie 2-3 wiadomości w miesiącu.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: RODO