|

SZKOLENIE:
Wymagania systemu FSC-STD-40-004 V3-0 Certyfikacja łańcucha pochodzenia produktu

Cel
szkolenia

Zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi wymaganiami standardu FSC-STD-40-004 V 3-1 Certyfikacja łańcucha pochodzenia produktu. Przedstawienie uczestnikom zakresu działań jakie należy przeprowadzić w celu wdrożenia systemu FSC CoC, uzyskania certyfikatu potwierdzającego zgodność systemu z wymaganiami standardu FSC-STD-40-004 V 3-1 oraz późniejszego utrzymywania certyfikatu FSC w odniesieniu do wymagań nowej wersji standardu.
W trakcie szkolenia podkreślone zostaną również zmiany jakie zostały wprowadzone w najnowszym wydaniu normy oraz sposoby ich implementacji do regulacji wewnętrznych.

Do kogo skierowane
jest szkolenie

Szkolenie skierowane jest dla osób zainteresowanych wdrożeniem i certyfikowaniem systemu FSC COC Certyfikacja łańcucha pochodzenia produktu w firmach z sektora przetwórstwa drewna i materiałów drewnopochodnych w tym z branż opakowaniowej i poligraficznej oraz firm transportowych, handlowych i innych mających styczność z wyrobami i elementami przetworzonymi i nieprzetworzonymi pochodzącymi z drewna. Jak również do wszystkich firm posiadających certyfikowany system FSC CoC, które pragną zapoznać się ze zmianami wprowadzonymi w nowej wersji standardu

Zgłoś swoje uczestnictwo
w szkoleniu


Pobierz kartę zgłoszenia
na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl
lub ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania szkolenia:
1 dzień; 9:00-14:00 (5 godzin zajęć)

Cena szkolenia zawiera:
– Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
– Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

Karty zgłoszenia na szkolenie:
Pobierz w formacie PDF
Pobierz w formacie DOC
ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE


Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41, kom.: 604 20 90 43

SZKOLENIA STACJONARNE

Terminy szkoleń stacjonarnych:
Terminy aktualnie zaplanowanych szkoleń przedstawione są w Planie Szkoleń

Koszt szkolenia
Zgłoszenia 14 dni przed szkoleniem:
390,00 zł/os. netto (479,70 zł/os. brutto)
Zgłoszenia w późniejszym terminie:
450,00 zł/ os. netto (553,50 zł/ os. brutto)

Informacje dodatkowe:
– W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek
– Cena nie obejmuje kosztów dojazdu oraz zakwaterowania

WEBINARIUM ON-LINE

Terminy szkoleń on-line:
Terminy aktualnie zaplanowanych szkoleń przedstawione zostały w Planie Szkoleń

Koszt uczestnictwa
Zgłoszenia 14 dni przed webinarium:
250,00 zł/os. netto (307,50 zł/os. brutto)
Zgłoszenie w późniejszym terminie:
290,00 zł/ os. netto (356,70 zł/ os. brutto)

Wymagany sprzęt i narzędzia:
– dostęp do internetu
– przeglądarka internetowa
– słuchawki

Program szkolenia

 1. Wymagania uniwersalne
  • System zarządzania CoC
  • Źródła pozyskiwania surowca
  • Sposoby postępowanie z materiałem
  • Rejestr materiałów i wyrobów FSC
  • Sprzedaż
  • Zgodność z przepisami prawa dotyczącymi legalności drewna
  • Omówienie nowego narzędzia do samooceny wdrożonych aspektów społecznych w firmie
 2. Kontrola oświadczeń FSC
  • Ustanowienie grup wyrobów na potrzeby oświadczeń FSC
  • System transferowy
  • System procentowy
  • System kredytowy
 3. Wymagania dodatkowe
  • Wymagania FSC dotyczące etykietowania
  • Podwykonawstwo
 4. Kryteria Kwalifikacji do indywidualnej, wielozakładowej i grupowej certyfikacji CoC

Co wyróżnia to szkolenie?


Czas trwania szkolenia

Jest optymalnie dostosowany do ilości materiału – szkolenia cechują się dużą intensywnością, wnikliwym, kompleksowym oraz indywidualnym omówieniem danej problematyki.


Prowadzący szkolenie

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania
w różnego typu organizacjach,
a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.


Grupy szkoleniowe

Liczebność grupy szkoleniowej zawsze jest uzależniona od formuły i rodzaju szkolenia.

Tworzymy grupy pozwalające na skuteczną realizację celów szkolenia.


Imienne zaświadczenie

Każdy słuchacz, uczestniczący
w naszym szkoleniu otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające udział
w zajęciach.

Lokalizacja szkolenia