|

"Szkolenie uzupełniające dla Pełnomocników/ Managerów – wymagania normy
ISO 9001:2015 i ich wpływ na funkcjonowanie Systemów Zarządzania Jakością"

Cel
szkolenia

 • Zapoznanie Pełnomocników z wymaganiami nowej normy ISO 9001:2015
 • Zapoznanie z różnicami pomiędzy
  ISO 9001:2008 oraz ISO 9001:2015
 • Dostosowanie systemów zgodnych
  z ISO 9001:2008 do wymagań ISO 9001:2015
 • Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności Pełnomocnika, jako osoby odpowiedzialnej
  za skuteczność działań podejmowanych
  w ramach szeroko rozumianego doskonalenia organizacji

Do kogo skierowane
jest szkolenie

Szkolenie skierowane jest osób posiadających
już uprawnienia do pełnienia funkcji Pełnomocnika
ds. Systemu Zarządzania Jakością zgodnego
z wytycznymi normy ISO 9001:2008, które chcą doskonalić swoją wiedzę z zakresu systemu zarządzania jakością w oparciu o wymagania
nowej normy ISO 9001:2015, co zostanie potwierdzone stosownym certyfikatem.

Zgłoś swoje uczestnictwo
w szkoleniu


Pobierz kartę zgłoszenia
na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@malongroup.pl
lub fax: 71 791 39 09

AKTUALNE TERMINY SZKOLENIA:

Aktualnie brak terminu danego szkolenia – zapytaj o możliwość uczestnictwa w formie zamkniętej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania szkolenia:
2 dni; 9:00-16:00 (14 godzin zajęć)

Miejsce realizacji szkolenia:
Wrocław

Karty zgłoszenia na szkolenie:
Pobierz w formacie PDF
Pobierz w formacie DOC

Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@malongroup.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

KOSZT SZKOLENIA:

500,00 zł netto/ os. + 23% VAT= 615,00 zł/ os. brutto
Dla osób, które posiadają certyfikat Pełnomocnika ds. SZJ, wydany przez Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON

600,00 zł netto/ os. + 23% VAT = 738,00 zł/ os. brutto
Dla osób posiadających świadectwo/ certyfikat Pełnomocnika ds. SZJ wydane przez inną firmę. W tym wypadku prosimy
o przesłanie faksem wraz z wypełnioną kartą uczestnictwa w szkoleniu kopii takiego dokumentu

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:

Przeprowadzenie egzaminu
Certyfikaty Managera (Pełnomocnika) ds. SZJ wg. normy ISO 9001:2015 w języku polskim
i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)
Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
Materiały szkoleniowe oraz informacyjne
W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek
i obiady

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu
oraz zakwaterowania

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
 2. Wymagania normy ISO 9001:2015
 3. Podobieństwa i różnice z ISO 9001:2008
 4. Rola Pełnomocnika/ Managera w Systemie Zarządzania Jakością zgodnym z ISO 9001:2015
 5. Nowe oraz zmienione wymagania dotyczące Systemu Zarządzania Jakością w zakresie:
  • Planowania systemu i odpowiedzialności kierownictwa
   • kontekst organizacji
   • działania odnoszące się do ryzyka
  • Zarządzania zasobami
  • Procesów operacyjnych
  • Monitorowania i pomiarów, analiz i oceny oraz doskonalenia
 6. Jak dostosować funkcjonujący System Zarządzania do wymagań nowej normy ISO 9001:2015
 7. Nowe obowiązki i odpowiedzialności Managera, odpowiedzialnego za nadzorowanie Systemu Zarządzania Jakością
 8. Dyskusja, podsumowanie
 9. Egzamin końcowy

Co wyróżnia to szkolenie?


Czas trwania szkolenia

Jest optymalnie dostosowany do ilości materiału – szkolenia cechują się dużą intensywnością, wnikliwym, kompleksowym oraz indywidualnym omówieniem danej problematyki.


Prowadzący szkolenie

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania
w różnego typu organizacjach,
a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.


Grupy szkoleniowe

Składają się maksymalnie z 10 osób – tworzymy małe grupy, by każdemu uczestnikowi dać możliwość aktywnego udziału
w zajęciach oraz zapewnić bezpośredni kontakt
z trenerem.


Certyfikat Pełnomocnika

Wydajemy imienne, znakowane pieczęcią i indywidualnym numerem certyfikaty w języku polskim i angielskim, potwierdzające zdobycie odpowiednich kompetencji
i kwalifikacji.

Lokalizacja szkolenia