|

"Szkolenie uzupełniające dla Auditorów Wewnętrznych - wymagania normy
ISO 14001:2015 i ich wpływ na proces auditu wewnętrznego"

Cel
szkolenia

 • Zapoznanie Auditorów Wewnętrznych
  z wymaganiami nowej normy
  ISO 14001:2015
 • Zapoznanie z różnicami pomiędzy
  ISO 14001:2004 oraz ISO 14001:2015
 • Przygotowanie Auditorów do przeprowadzania auditów wewnętrznych zgodnie
  z ISO 14001:2015
 • Doskonalenie pracy Auditorów podczas planowania i przeprowadzania audytów
  Systemu Zarządzania Środowiskowego

Do kogo skierowane
jest szkolenie

Szkolenie skierowane jest osób posiadających
już uprawnienia do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wytycznymi normy
ISO 14001:2004, które chcą doskonalić swoje umiejętności z zakresu planowania
i przeprowadzania auditów Systemu Zarządzania Środowiskowego w oparciu o wymagania nowej normy ISO 14001:2015, co zostanie potwierdzone stosownym certyfikatem.

Zgłoś swoje uczestnictwo
w szkoleniu


Pobierz kartę zgłoszenia
na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@malongroup.pl
lub fax: 71 791 39 09

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania szkolenia:
1 dzień; 9:00-16:00 (7 godzin zajęć)

Miejsce realizacji szkolenia:
Wrocław

Karty zgłoszenia na szkolenie:
Pobierz w formacie PDF
Pobierz w formacie DOC

Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@malongroup.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

KOSZT SZKOLENIA:

390,00 zł/ os. netto + 23% VAT = 479,70 zł/ os. brutto
Dla osób, które posiadają certyfikat Auditora Wewnętrznego, wydany przez Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON

420,00 zł/ os. netto + 23% VAT = 516,60 zł/ os. brutto
Dla osób posiadających świadectwo/ certyfikat Auditora Wewnętrznego wydane przez inną firmę. W tym wypadku prosimy o przesłanie faksem wraz
z wypełnioną kartą uczestnictwa
w szkoleniu kopii takiego dokumentu

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:

Przeprowadzenie egzaminu
Certyfikaty Auditora Wewnętrznego
ISO 14001:2015 w języku polskim
i angielskim
(otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)
Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
Materiały szkoleniowe oraz informacyjne
W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek i obiady

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu
oraz zakwaterowania

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
 2. Nowe oraz zmienione wymagania dotyczące Systemu Zarządzania Środowiskowego
  w zakresie:

  • Planowania systemu i odpowiedzialności kierownictwa
  • Zarządzania zasobami
  • Procesów operacyjnych
  • Monitorowania i pomiarów, analiz i oceny oraz doskonalenia
 3. Konsekwencja zmian oraz nowych wymagań dla procesu audytu wewnętrznego
 4. Podobieństwa i różnice pomiędzy audytem na zgodność z ISO 14001:2004 a ISO 14001:2015
 5. Planowanie i realizacja działań poaudytowych
 6. Dyskusja, podsumowanie
 7. Egzamin końcowy

Co wyróżnia to szkolenie?


Czas trwania szkolenia

Jest optymalnie dostosowany do ilości materiału – szkolenia cechują się dużą intensywnością, wnikliwym, kompleksowym oraz indywidualnym omówieniem danej problematyki.


Prowadzący szkolenie

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania
w różnego typu organizacjach,
a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.


Grupy szkoleniowe

Składają się maksymalnie z 10 osób – tworzymy małe grupy, by każdemu uczestnikowi dać możliwość aktywnego udziału
w zajęciach oraz zapewnić bezpośredni kontakt
z trenerem.


Certyfikat Auditora

Wydajemy imienne, znakowane pieczęcią i indywidualnym numerem certyfikaty w języku polskim i angielskim, potwierdzające zdobycie odpowiednich kompetencji
i kwalifikacji.

Lokalizacja szkolenia

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału
w szkoleniach organizowanych przez CDS MALON
z zakresu Systemów Zarządzania

Zostawiając nam swój adres e-mail wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie informacji
dotyczących najbliższych terminów szkoleń.
Będą Państwo otrzymywać maksymalnie 2-3 wiadomości w miesiącu.