|

Szkolenia z zakresu:
Zintegrowanych Systemów Zarządzania

Zintegrowany Systemem Zarządzania (ZSZ) łączy wymagania, co najmniej dwóch dowolnie skonfigurowany standardów lub norm, w jeden spójny, udokumentowany system. Integracja współdziałających ze sobą i uzupełniających się podsystemów jest optymalnym rozwiązaniem dla każdej organizacji, która poprzez przyjęcie
i stosowanie jednolitej polityki może jednocześnie zarządzać wieloma obszarami swojej działalności. Podczas szkoleń nasi trenerzy wskażą jak uniknąć błędów podczas wdrożenia ZSZ oraz w praktyczny sposób wyjaśnią, jak efektywnie nadzorować i doskonalić zintegrowany system zarządzania.


Pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@malongroup.pl
lub fax: 71 791 39 09


Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem szkoleń oferowanych przez CDS MALON

Szkolenia otwarte z zakresu Zintegrowanych Systemów Zarządzania

Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001), Środowiskowego
(ISO 14001) oraz BHP (ISO 45001)

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001), Środowiskowego (ISO 14001) oraz BHP (PN-N 18001 /OHSAS 18001)

Pełnomocnik (Manager) ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001), Środowiskowego
(ISO 14001) oraz BHP (ISO 45001)

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością
(ISO 9001), Środowiskowego (ISO 14001) oraz BHP (PN-N 18001 /OHSAS 18001)

PEŁNA LISTA SZKOLEŃ

Rodzaje szkoleń organizowanych przez
MALON GROUP:


Szkolenia otwarte z zakresu Systemów Zarządzania

Przejdź do kalendarium szkoleń


Szkolenia zamknięte (dedykowane) z zakresu Systemów Zarządzania

Zapytaj o możliwość zorganizowania szkolenia


Szkolenia e-learningowe z zakresu Systemów Zarządzania

Zarejestruj się na e-szkolenie już dzisiaj!

Jakie odniesiesz korzyści, biorąc udział w szkoleniach
z zakresu Zintegrowanych Systemów Zarządzania?

Dowiesz się jak dostosować (zintegrować) wymagania więcej niż jednej normy, czy standardu w systemie

Poznasz wymagania i zadania, jakie stoją przed pełnomocnikiem ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania

Nauczysz się, jak prawidłowo przeprowadzić i opracować audit wewnętrzny by stał się skutecznym narzędziem utrzymywania, a także podnoszenia efektywności organizacji i jej poszczególnych procesów

Wymienisz się doświadczeniami z innymi osobami odpowiedzialnymi za utrzymanie i doskonalenie
systemów zintegrowanych i nawiążesz nowe kontakty

Gdzie znaleźć dalsze informacje o systemie? Gdzie szukać pomocy we wdrożeniu?

WIĘCEJ INFORMACJI NA NASZEJ STRONIE: http://www.iso.org.pl