|

Szkolenia z zakresu:
Systemu Zarządzania Jakością przeznaczonego dla wyrobów medycznych ISO 13485

Celem szkoleń z zakresu Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 13485 jest podniesienie kwalifikacji personelu, do dostarczania wyrobów medycznych i związanych z nimi usług, spełniających wymagania klienta i mających zastosowanie przepisów prawa. Wdrożenie systemu opartego na ISO 13485 stawia organizację w czołówce firm zajmujących się wyrobami medycznymi, podkreślając wysoką jakość i bezpieczeństwo produkowanych wyrobów.


Pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@malongroup.pl
lub fax: 71 791 39 09


Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem szkoleń oferowanych przez CDS MALON

Szkolenia otwarte z zakresu Zarządzania Jakością dla wyrobów medycznych

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością
ISO 13485

Rodzaje szkoleń organizowanych przez
MALON GROUP:


Szkolenia otwarte z zakresu Systemów Zarządzania

Przejdź do kalendarium szkoleń


Szkolenia zamknięte (dedykowane) z zakresu Systemów Zarządzania

Zapytaj o możliwość zorganizowania szkolenia


Szkolenia e-learningowe z zakresu Systemów Zarządzania

Zarejestruj się na e-szkolenie już dzisiaj!

Jakie odniesiesz korzyści, biorąc udział
w szkoleniach z zakresu ISO 13485?

Zapoznasz się z wymaganiami Systemu Zarządzania Jakością dla wyrobów medycznych stawianymi
przez normę ISO 13485

Zdobędziesz wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny Systemu Zarządzania Jakością dla wyrobów medycznych

Zrozumiesz metodykę prowadzenia auditów wewnętrznych: planowania i przygotowywania, prowadzenia, dokumentowania oraz wprowadzania skutecznych działań korygujących i zapobiegawczych

Będziesz miał możliwość wymiany wiedzy oraz spostrzeżeń dotyczących systemu z innymi osobami z branży
oraz z doświadczonym trenerem prowadzącym szkolenie

Gdzie znaleźć dalsze informacje o systemie? Gdzie szukać pomocy we wdrożeniu?

WIĘCEJ INFORMACJI NA NASZEJ STRONIE: http://www.iso.org.pl