|

Szkolenia z zakresu:
Systemów zarządzania przeznaczonych dla Zrównoważonej Gospodarki

Cykl szkoleń z zakresu zrównoważonej gospodarki, ma na celu podniesienie wiedzy i kwalifikacji wszystkich osób, którym nie są obce problemy związane z ochroną środowiska naturalnego i ideą zrównoważonego rozwoju. W trakcie szkoleń poruszane będą aspekty związane z wymaganiami prawa międzynarodowego oraz wymaganiami stawianymi przez międzynarodowe standardy takie jak np.: RSPO, UTZ czy FSC. Systemy mające na celu dbałość o środowisko naturalne i zrównoważone wykorzystanie dóbr naturalnych znajdują coraz szersze zainteresowanie na całym świecie, zarówno wśród wytwórców, producentów rolnych, przetwórców czy dystrybutorów dóbr naturalnych.


Pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl
lub fax: 71 791 39 09


Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem szkoleń oferowanych przez MALON GROUP

Szkolenia otwarte z zakresu Systemów przeznaczonych
dla Zrównoważonej Gospodarki

Systemy Zarządzania FSC – wprowadzenie

Wymagania systemu FSC-STD-40-004 V3-1 Certyfikacja łańcucha pochodzenia produktu

Wymagania dotyczące korzystania ze znaków towarowych FSC przez posiadaczy certyfikatu (etykietowanie FSC)

UTZ, RSPO – nowe wyzwania w zakresie certyfikacji żywności

RSPO Certyfikowany olej palmowy

Rodzaje szkoleń organizowanych przez
MALON GROUP:


Szkolenia otwarte z zakresu Systemów Zarządzania

Przejdź do harmonogramu szkoleń


Szkolenia zamknięte (dedykowane) z zakresu Systemów Zarządzania

Zapytaj o możliwość zorganizowania szkolenia


Szkolenia e-learningowe z zakresu Systemów Zarządzania

Zarejestruj się na e-szkolenie już dzisiaj!

Jakie odniesiesz korzyści, biorąc udział w szkoleniach
z zakresu Systemów przeznaczonych dla Zrównoważonej Gospodarki?

Dowiesz się, jak interpretować wymagania standardów dotyczących zrównoważonej gospodarki

Poznasz krok po kroku metodologię wdrożenia standardów w firmie

W trakcie ćwiczeń praktycznych nauczysz się opracowywać dokumentację systemową

Zrozumiesz, na czym polega proces certyfikacji

Gdzie znaleźć dalsze informacje o systemie? Gdzie szukać pomocy we wdrożeniu?

WIĘCEJ INFORMACJI NA NASZEJ STRONIE: http://www.iso.org.pl