|

Szkolenia z zakresu
narzędzi i systemów zarządzania

Informacje o naszych szkoleniach

Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzane przez nas szkolenia z zakresu narzędzi i systemów zarządzania były skuteczną i rzeczową odpowiedzią na zaistniałe w firmach i instytucjach problemy oraz pojawiające się wątpliwości i niejasności dotyczące wybranych dziedzin funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa.

Biorąc pod uwagę różne potrzeby szkoleniowe naszych Klientów, oferujemy następujące rodzaje usług świadczonych w tym zakresie:

 1. szkolenia otwarte (szkolenie on-line lub stacjonarne)
 2. szkolenia zamknięte (szkolenia on-line lub stacjonarne)
 3. szkolenia e-learningowe
 4. szkolenia branżowe (szkolenie on-line lub stacjonarne)

Zapraszamy do zapoznania z LISTĄ NASZYCH SZKOLEŃ STANDARDOWYCH —→


Szkolenia otwarte z zakresu narzędzi i systemów zarządzania

Planowane i organizowane o ustalonej przez nas z góry dacie, czasie trwania, miejscu, programie, celach szkoleniowych i cenie. Są przeznaczone dla wszystkich chętnych osób, zainteresowanych wybraną tematyką szkolenia, chcących podnosić lub doskonalić swoje kwalifikacje, w szczególności: pracowników delegowanych z różnych firm oraz odbiorców indywidualnych (osób prywatnych).

W trosce o komfort uczestników oraz jakość i efektywność szkoleń, ilość słuchaczy na naszych zajęciach mieści się w przedziale od 4 do 12 osób. Takie rozwiązanie umożliwia prowadzącym indywidualne podejście do każdego uczestnika, skuteczniejszą komunikację w grupie, możliwość wysłuchania pytań i udzielenia odpowiedzi oraz wskazania ewentualnych rozwiązywań pojawiających się problemów dotyczących danej tematyki i, co za tym idzie – zwiększenie skuteczności szkoleń.

Szkolenia otwarte organizujemy, jako:

 • szkolenia stacjonarne, w naszej sali szkoleniowej we Wrocławiu,
 • szkolenia wyjazdowe w ośrodkach konferencyjnych w całym kraju,
 • w zależności od rodzaju szkolenia: webinaria lub szkolenia on-line realizowane za pomocą specjalistycznych narzędzi umożliwiających w przypadku tych drugich realizację ćwiczeń i interakcje pomiędzy uczestnikami oraz uczestnikami i prowadzącym szkolenie.

Korzyści wynikające z uczestnictwa w naszych szkoleniach otwartych:

 • możliwość oddelegowania na szkolenie pojedynczo wybranych pracowników
 • organizacja szkolenia nie zakłóca w normalnego, codziennego funkcjonowania firmy
 • cena – niższy koszt dla firmy w przypadku konieczności przeszkolenia jednego pracownika
 • szansa wyboru spośród różnorodnych i sprawdzonych programów szkoleniowych
 • okazja do poznania nowych osób i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnych firm i organizacji o pokrewnych zainteresowaniach i spotykających się z podobnymi problemami
 • możliwość dzielenia się wiedzą i dostrzeżenia oraz modyfikacji własnych nawyków działania i myślenia
 • sposób na nawiązanie nowych, ciekawych kontaktów zawodowych
 • szkolenie poza firmą na „neutralnym” gruncie w oderwaniu od codziennych obowiązków i miejsca pracy sprzyja skupieniu na zajęciach

PRZEJDŹ DO HARMONOGRAMU SZKOLEŃ –→


Szkolenia zamknięte

Są to szkolenia „szyte na miarę”, przygotowywane i realizowane dla grupy uczestników związanych z jedną, konkretną organizacją.

Mając na uwadze maksymalizację korzyści płynących z uczestnictwa pracowników w szkoleniach, każdorazowo uwzględniamy możliwość modyfikacji poszczególnych bloków zgodnie z zapotrzebowaniem, sugestiami kadry kierowniczej, jak również z propozycjami samych odbiorców szkolenia. Takie podejście pozawala nam na dostosowanie zakresu merytorycznego szkolenia do indywidualnych potrzeb szkoleniowych naszego Klienta, a tym samym – na zwiększenie jego skuteczności.

Oferujemy szkolenia w formie wykładów i ćwiczeń lub szkolenia wyłącznie interaktywne (warsztatowe). Ta ostatnia metoda bazuje na ćwiczeniach, symulacji typowych sytuacji zawodowych oraz case study, które pozwalają na aktywny i bezpośredni udział w zajęciach wszystkich uczestników szkolenia.

Termin oraz czas trwania takich kursów zależą od indywidualnych potrzeb Klientów, podobnie jak miejsce realizacji szkolenia. Proponujemy zarówno szkolenia stacjonarne (w takim wypadku zajęcia prowadzone są w naszej sali szkoleniowej lub w siedzibie Klienta), jak i wyjazdowe, odbywające się w dowolnym miejscu wskazanym przez Klienta lub zaproponowanym przez nas – odpowiednim do celów danego szkolenia (np. ośrodek konferencyjny w dużym mieście lub położony w malowniczej miejscowości).
Szkolenia zamknięte realizujemy również w formie webinariów lub szkoleń on-line. Są one realizowane za pomocą specjalistycznych narzędzi umożliwiających w przypadku tych drugich realizację ćwiczeń i interakcje pomiędzy uczestnikami oraz uczestnikami i prowadzącym szkolenie.

Czas realizacji szkoleń jest również kwestią ustalaną indywidualnie. Szkolenia mogą odbywać się w dni pracujące, jak również i w weekendy. Na życzenie Klienta organizujemy również kompleksowe wyjazdy szkoleniowe, połączone z działaniami, których celem jest integracja uczestników.

Zalety organizacji szkoleń w formule zamkniętej:

 • program szkolenia jest ściśle dopasowany do specyfiki firmy i branży oraz aktualnych potrzeb
 • klient samodzielnie wskazuje liczbę uczestników, najdogodniejszy termin, miejsce oraz ramy czasowe szkolenia dostosowane do dnia pracy uczestników
 • ceny szkoleń są zawsze indywidualnie ustalane z Klientem
 • w przypadku konieczności przeszkolenia grupy osób obniżeniu ulega jednostkowy koszt przeznaczony na rozwój kompetencji pracownika
 • techniki i metody szkoleniowe oraz poziom merytoryczny zajęć dostosowane są do grupy uczestników
 • pracownicy firmy nie tracą czasu i pieniędzy na podróż na szkolenie otwarte, bo to trener dojeżdża do uczestników w miejsce, które najbardziej im odpowiada
 • klient uzyskuje gwarancję i pewność pełnego zaangażowania trenera w pracę z wyłącznie z jego zespołem
 • zamknięty charakter szkolenia umożliwia analizę wybranych, rzeczywistych przypadków z życia firmy oraz bazowanie na zrozumiałych i bliskich przykładach z branży
 • omawiane na szkoleniu zagadnienia mogą być zaprezentowane na tle kultury organizacyjnej, praktyki i doświadczenia firmy, co zwiększa skuteczność przyswajania wiedzy i zapamiętywania
 • dokumentacja systemowa oraz materiały konkretnej firmy mogą być włączone do szkolenia, co zwiększa efektywność zajęć
 • podczas szkolenia uczestnicy bez barier mogą zadawać pytania i poruszać zagadnienia z obszaru działania firmy a wypracowane na nim rozwiązania mogą niemal
  od razu być przekładane na grunt pracy zawodowej
 • szkolenia w tej formule integrują ze sobą pracowników, poprawiają komunikację w firmie i jakość współpracy zespołowej w codziennej pracy

ZAPYTAJ O MOŻLIWOŚĆ ZORGANIZOWANIA SZKOLENIA –→


Szkolenia e-learningowe

Kierujemy do wszystkich osób, które nie mogą lub nie chcą korzystać ze szkoleń organizowanych w standardowej formule. Niewątpliwa zaletą e-learningu jest możliwość nauki w dowolnym czasie i miejscu oraz wielokrotnego powtarzania całości lub wybranej części zajęć. Dzięki temu można w łatwy sposób odświeżyć sobie interesujący fragment szkolenia lub dostosowywać tempo nauki do własnych potrzeb. Z punktu widzenia pracodawcy, ich główną przewagą nad szkoleniami stacjonarnymi, jest możliwość udostępnienia kursu nieograniczonej liczbie pracowników bez konieczności opuszczania przez nich miejsca pracy oraz większa atrakacyjność cenowa, chociażby ze względu na brak kosztów organizacyjnych związanych np. z dojazdem czy noclegiem. Pracownicy samodzielnie decydujący się na podnoszenie swoich kwalifikacji cenią ten sposób kształcenia gdyż, mogą to robić bez wykorzystywania urlopu, czy proszenia o zgodę swojego pracodawcy.

ZAREJESTRUJ SIĘ –→ I ROZPOCZNIJ E-SZKOLENIE JUŻ DZISIAJ!


Szkolenia branżowe

Planowane i organizowane z myślą o klientach reprezentujących konkretną grupę zawodową, dziedzinę lub sektor biznesu, uwzględniające ich specyfikę i indywidualny charakter działalności. Zaletą tego typu szkoleń jest ścisłe ukierunkowanie i dostosowanie zakresu i programu szkolenia do potrzeb, oczekiwań oraz specyfiki właściwej danej branży. Poza zdobyciem wiedzy, cennym elementem szkoleń jest możliwość wymiany poglądów i doświadczeń wśród uczestników reprezentujących tę samą dziedzinę lub grupę zawodową. Osoby z danej branży lepiej rozumieją wzajemne problemy i często dysponują już gotowymi i sprawdzonymi na gruncie własnych firm rozwiązaniami oraz spostrzeżeniami, z którymi chętnie dzielą się z innymi.

Szkolenia branżowe realizujemy:

 • w formule otwartej,
 • w formie spotkań zamkniętych dedykowanych dla pracowników danej organizacji.

Szkolenia branżowe są realizowane przez nas jako szkolenia stacjonarne (tradycyjne) oraz z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi jako webinaria i szkolenia on-line.

ZAPYTAJ O SZKOLENIE DEDYKOWANE DLA TWOJEJ BRANŻY →


Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na pytania, wyjaśnią szczegóły dotyczące naszych usług i pomogą dopasować najlepszą ofertę szkoleń do Państwa potrzeb.

Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o. o.
ul. Józefa Piłsudskiego 74, (budynek NOT, lok. 50A)
50-020 Wrocław
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
fax: 71 791 39 09
Lokalizacja: zobacz na Google Maps