|

Szkolenia z zakresu:
Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

Cykl szkoleń ukierunkowanych na zdobycie podstawowej wiedzy, dotyczącej zasad i metod oceny Systemów Zarządzania Jakością,
jak również umiejętności analizy własnego Systemu Jakości pod kątem zgodności z wytycznymi i wymaganiami ISO 9001.

Międzynarodowa norma Systemu Zarządzania Jakością zgodna z wymaganiami
ISO 9001 jest obecnie najpopularniejszym standardem Systemu Jakości na świecie.


Pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@malongroup.pl
lub fax: 71 791 39 09


Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem szkoleń oferowanych przez MALON GROUP

Szkolenia otwarte z zakresu Zarządzania Jakością

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015

Manager (Pełnomocnik) ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

Wytyczne i wymagania ISO 9001:2015.
Porównanie i omówienie różnic pomiędzy normami
ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015

Szkolenie uzupełniające dla Auditorów Wewnętrznych - wymagania normy ISO 9001:2015 i ich wpływ na proces auditu wewnętrznego

Szkolenie uzupełniające dla Pełnomocników/ Managerów - wymagania normy ISO 9001:2015
i ich wpływ na funkcjonowanie Systemów Zarządzania Jakością

Rodzaje szkoleń organizowanych przez
MALON GROUP:


Szkolenia otwarte z zakresu Systemów Zarządzania

Przejdź do kalendarium szkoleń


Szkolenia zamknięte (dedykowane) z zakresu Systemów Zarządzania

Zapytaj o możliwość zorganizowania szkolenia


Szkolenia e-learningowe z zakresu Systemów Zarządzania

Zarejestruj się na e-szkolenie już dzisiaj!

Jakie odniesiesz korzyści, biorąc udział
w szkoleniach z zakresu ISO 9001?

Zrozumiesz najważniejsze pojęcia, terminy i wytyczne normy ISO 9001

Przygotujesz się do wdrożenia skutecznego Systemu Zarządzania Jakością

Zdobędziesz i rozwiniesz umiejętności prowadzenia auditów wewnętrznych SZJ

Dowiesz się o różnicach i zmianach pomiędzy ISO 9001:2008 oraz ISO 9001:2015

Poznasz zasady związane z wdrażaniem, certyfikacją i nadzorem nad systemem ISO 9001

Gdzie znaleźć dalsze informacje o systemie? Gdzie szukać pomocy we wdrożeniu?

WIĘCEJ INFORMACJI NA NASZEJ STRONIE: http://www.iso.org.pl