|

Szkolenia z zakresu:
Systemu Zarządzania Jakością w branży motoryzacyjnej
wg IATF 16949 oraz ISO/ TS 16949

Seria szkoleń dedykowanych osobom zatrudnionym w przedsiębiorstwach, w których produkcja lub części serwisowe są wytwarzane na potrzeby rynku motoryzacyjnego. Zaleca się, by firmy związane z branżą motoryzacyjną, chcące spełnić oczekiwania swoich klientów stosowały wymagania specyfikacji technicznej
ISO/ TS 16949 a od 01.10.2016 nowego międzynarodowego standardu IATF 16949:2016, który zastąpi aktualną normę ISO/ TS 16949:2009. Certyfikowany system zarządzania jakością wg ISO/ TS 16949 oraz IATF 16949 jest uznawany na całym świecie przez wszystkich producentów branży motoryzacyjnej, przez co staje się niezbędny dla tych przedsiębiorstw przemysłu samochodowego, które stawiają sobie za cel zwiększenie konkurencyjności na rynku zarówno krajowym,
jak i zagranicznym.

Jak zbudować i nadzorować system zarządzania jakością wg ISO/ TS 16949 oraz IATF 16949, uwzględniający ciągłe doskonalenie, kładący nacisk
na zapobieganie wadom oraz na zmniejszanie odstępstw i strat w łańcuchu dostaw?

Na te i inne pytania odpowiemy podczas naszych szkoleń.


Pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@malongroup.pl
lub fax: 71 791 39 09


Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem szkoleń oferowanych przez CDS MALON

Szkolenia otwarte z zakresu Zarządzania Jakością
w branży motoryzacyjnej

Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg IATF 16949

Dostosowanie systemu ISO/ TS 16949:2009 do wymagań IATF 16949:2016

Idea i wymagania Systemu Zarządzania Jakością
wg IATF 16949

Audyt procesu zgodnie z VDA 6.3

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością
wg ISO/ TS 16949

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością
wg ISO/ TS 16949

Idea i wymagania Systemu Zarządzania Jakością
wg ISO/ TS 16949

Rodzaje szkoleń organizowanych przez
MALON GROUP:


Szkolenia otwarte z zakresu Systemów Zarządzania

Przejdź do kalendarium szkoleń


Szkolenia zamknięte (dedykowane) z zakresu Systemów Zarządzania

Zapytaj o możliwość zorganizowania szkolenia


Szkolenia e-learningowe z zakresu Systemów Zarządzania

Zarejestruj się na e-szkolenie już dzisiaj!

Jakie odniesiesz korzyści, biorąc udział w szkoleniach z zakresu
wg IATF 16949, ISO/ TS 16949?

Zdobędziesz wiedzę dotyczącą wymagań nowej normy IATF 16949 oraz różnic pomiędzy ISO/ TS 16949:2009
oraz IATF 16949:2016

Dowiesz się jak dostosować funkcjonujący w organizacji system zgodny z ISO/ TS 16949:2009 do wymagań
IATF 16949:2016

Zapoznasz się z istotą, celem, zasadami planowania, metodologią realizacji i raportowania auditów wewnętrznych zgodnie z ISO/ TS 16949 lub nową normą IATF 16949

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne w pełnieniu funkcji Managera (Pełnomocnika), jako osoby koordynującej wdrażanie, utrzymywanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością opartego na wymaganiach ISO/ TS 16949

Poznasz specyficzne dla branży motoryzacyjnej metody i techniki zarządzania jakością takie jak: diagram przepływu procesu, FMEA, plany kontroli, 8D, SPC i MSA

Gdzie znaleźć dalsze informacje o systemie? Gdzie szukać pomocy we wdrożeniu?

WIĘCEJ INFORMACJI NA NASZEJ STRONIE: http://www.iso.org.pl