|

Szkolenia z zakresu:
Systemów Zarządzania przeznaczonych dla sieci handlowych

Zbiór szkoleń pozwalający na zdobycie wszechstronnej i praktycznej wiedzy dotyczącej wymagań stawianych przez sieci handlowe. Szkolenia dedykowane są zarówno wytwórcom, przetwórcom żywności jak i produktów nie żywnościowych. Oferowane szkolenia pozwolą na zrozumienie wymagań stawianych przez standardy sieciowe, dostosowanie już istniejącej dokumentacji systemowej bądź stworzenie jej od postaw zgodnie z wymaganiami poszczególnych standardów. Standardy z rodziny BRC
są znanymi, międzynarodowymi zbiorami wytycznych, których spełnienie stwarza możliwość dostarczania wyrobów do największych sieci handlowych
o ogólnoświatowym dostępie.


Pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@malongroup.pl
lub fax: 71 791 39 09


Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem szkoleń oferowanych przez MALON GROUP

Szkolenia otwarte z zakresu Systemów Zarządzania
przeznaczonych dla sieci handlowych

Auditor Wewnętrzny standardu BRC FOOD

Wymagania standardu BRC FOOD

Auditor Wewnętrzny standardu BRC CP

Różnice i podobieństwa standardu BRC CP wyd. 3
a BRC CP wyd. 4

Rodzaje szkoleń organizowanych przez
MALON GROUP:


Szkolenia otwarte z zakresu Systemów Zarządzania

Przejdź do kalendarium szkoleń


Szkolenia zamknięte (dedykowane) z zakresu Systemów Zarządzania

Zapytaj o możliwość zorganizowania szkolenia


Szkolenia e-learningowe z zakresu Systemów Zarządzania

Zarejestruj się na e-szkolenie już dzisiaj!

Jakie odniesiesz korzyści, biorąc udział w szkoleniach
z zakresu systemów zarządzania przeznaczonych
dla sieci handlowych?

Zrozumiesz wymagania oraz zasady wdrażania międzynarodowych standardów sieci handlowych

Poznasz rolę standardów w ocenie dostawców przez sieci handlowe

Dowiesz się jak dostarczać bezpieczne oraz wysokojakościowe produkty żywnościowe i nieżywnościowe

Nauczysz się efektywnej realizacji auditów wewnętrznych zgodnie z wymaganiami sieci handlowych

Gdzie znaleźć dalsze informacje o systemie? Gdzie szukać pomocy we wdrożeniu?

WIĘCEJ INFORMACJI NA NASZEJ STRONIE: http://www.iso.org.pl