|

Szkolenia z zakresu:
Systemów Zarządzania przeznaczonych
dla branży spożywczej oraz z zakresu bezpieczeństwa żywności

Seria interesujących i bardzo skutecznych szkoleń realizowanych w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów poruszający w sposób kompleksowy problematykę bezpieczeństwa żywności adresowanych do wszystkich organizacji,, które współtworzą poszczególne ogniwa łańcucha żywnościowego. Szkolenia pozwalają na ocenę i analizę wszystkich etapów produkcji, przetwórstwa i dystrybucji produktów spożywczych, uwzględniając przy tym ewentualne punkty krytyczne. Proponowane przez nas szkolenia opierają się na wymogach prawa unijnego i polskiego (Codex Alimentarius i wymagania Komisji Europejskiej), HACCP, GMP/ GHP oraz normy ISO 22000.


Pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@malongroup.pl
lub fax: 71 791 39 09


Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem szkoleń oferowanych przez CDS MALON

Szkolenia otwarte dla branży spożywczej
oraz z zakresu bezpieczeństwa żywności

Auditor Wewnętrzny Systemu HACCP

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000:2018

System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
ISO 22000:2018 – wprowadzenie

Regulacje prawne dotyczące GMO oraz alergenów
w żywności

Rodzaje szkoleń organizowanych przez
MALON GROUP:


Szkolenia otwarte z zakresu Systemów Zarządzania

Przejdź do kalendarium szkoleń


Szkolenia zamknięte (dedykowane) z zakresu Systemów Zarządzania

Zapytaj o możliwość zorganizowania szkolenia


Szkolenia e-learningowe z zakresu Systemów Zarządzania

Zarejestruj się na e-szkolenie już dzisiaj!

Jakie odniesiesz korzyści, biorąc udział w szkoleniach
przeznaczonych dla branży spożywczej oraz z zakresu
bezpieczeństwa żywności?

Zrozumiesz, jak procesy produkcyjne i ewentualne zaniedbania mogą wpłynąć na zaburzenie funkcjonowania całego procesu uzyskiwania bezpiecznego wyrobu

Dowiesz się jak nadzorować funkcjonowanie systemu HACCP, GMP/ GMP, ISO 22000 w podległych sobie obszarach

Nauczysz się jak wyznaczać i monitorować punkty krytyczne

Poznasz, czym system HACCP różni się od wymagań normy ISO 22000

W trakcie ćwiczeń praktycznych nauczysz się przygotowywać dokumentację systemową, zgodną z wymaganiami
norm i przepisów prawa

Przygotujesz się do kontroli Inspektoratów oraz auditów jednostek certyfikujących

Zapoznasz się z aktualnymi wymaganiami prawnymi, dotyczącymi GMO i alergenów w żywności z uwzględnieniem dopuszczalnych ilości, znakowania i etykietowania

Gdzie znaleźć dalsze informacje o systemie? Gdzie szukać pomocy we wdrożeniu?

WIĘCEJ INFORMACJI NA NASZEJ STRONIE: http://www.iso.org.pl