|

Systemy Zarządzania - szkolenia ogólne

Szkolenia, warsztaty i kursy kompetencyjne dotyczące systemów zarządzania o tematyce ogólnej - ukierunkowanej na zdobywanie wiedzy i umiejętności
dotyczących mechanizmów i procesów realizowanych w ramach systemu bez względu na to co jest przedmiotem danego systemu zarządzania.

Zdobyta wiedza i umiejętności może być zastosowana w ramach każdego z systemów zarządzania


Pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl
lub fax: 71 791 39 09


Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem szkoleń oferowanych przez MALON GROUP

Ogólne szkolenia, warsztaty i kursy z zakresu systemów zarządzania

Auditowanie Systemów Zarządzania wg wytycznych ISO 19011
– warsztaty doskonalące

Manager (Pełnomocnik)
ds. Systemu Zarządzania

Rodzaje szkoleń organizowanych przez
MALON GROUP:


Szkolenia otwarte z zakresu systemów i narzędzi zarządzania

Przejdź do kalendarium szkoleń


Szkolenia zamknięte (dedykowane) z zakresu systemów i narzędzi zarządzania

Zapytaj o możliwość zorganizowania szkolenia


Szkolenia e-learningowe z zakresu systemów i narzędzi zarządzania

Zarejestruj się na e-szkolenie już dzisiaj!

Jakie odniesiesz korzyści, biorąc udział
w ogólnych szkoleniach, warsztatach i kursach z zakresu systemów zarządzania?

Poznasz mechnizmy wspólne dla systemów zarządzania niezależne od tego co jest przedmiotem tego systemu

Uzyskasz lub pogłębisz swoją wiedzę z zakresu działań i procesów realizowanych w ramach systemów zarządzania

Zdobędziesz kompetencje porządane przez pracodawców potwierdzone stosownymi zaświadczeniami lub certyfikatami

Zdobyta wiedza ułatwi Ci zrozumienie idei, podstaw i ogólnych wymagań wspólnych dla wszystkich systemów zarządzania

Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom odnajdziesz się w każdym systemie zarządzania w tym w systemach zintegrowanych

Zdobędziesz i rozwiniesz umiejętności umożliwiające wdrażania, nadzorowanie i doskonalenie zintegrowanych systemów zarządzania

Gdzie szukać pomocy we wdrażaniu, utrzymywaniu i doskonaleniu systemów zarządzania?

WIĘCEJ INFORMACJI NA NASZEJ STRONIE: http://www.iso.org.pl