|

Szkolenia z zakresu:
Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Prawidłowo wdrożony, skutecznie utrzymywany i ciągle doskonalony system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy poprawia wynik finansowy przedsiębiorstwa poprzez ograniczenie lub eliminację strat i kosztów związanych z wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi, wystąpieniem awarii, pożarów, wybuchów itd. Efektywne zarządzanie w obszarze BHP to umiejętność przewidywania i zapobiegania pojawianiu się problemów, a nie rozwiązywaniu ich dopiero wówczas, gdy wystąpiły i spowodowały niekorzystne skutki. Obecnie szkolenia z zakresu System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy przeprowadzane są w oparciu
o obowiązujący w tym zakresie normy: ISO 45001, BS OHSAS 18001 oraz polską normę PN–N 18001.


Pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl
lub fax: 71 791 39 09


Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem szkoleń oferowanych przez CDS MALON

Szkolenia otwarte z zakresu BHP

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP
zgodnego z ISO 45001

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania BHP zgodnego
z ISO 45001

Dokumentowanie i wdrażanie Systemu Zarządzania BHP zgodnego z ISO 45001

Wymagania normy ISO 45001.
Porównanie i omówienie różnic pomiędzy normami PN-N 18001 /OHSAS 18001 a ISO 45001

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP
PN-N 18001/ OHSAS 18001

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania BHP
PN-N 18001/ OHSAS 18001

Rodzaje szkoleń organizowanych przez
MALON GROUP:


Szkolenia otwarte z zakresu Systemów Zarządzania

Przejdź do kalendarium szkoleń


Szkolenia zamknięte (dedykowane) z zakresu Systemów Zarządzania

Zapytaj o możliwość zorganizowania szkolenia


Szkolenia e-learningowe z zakresu Systemów Zarządzania

Zarejestruj się na e-szkolenie już dzisiaj!

Jakie odniesiesz korzyści, biorąc udział
w szkoleniach z zakresu systemów zarządzania BHP?

Zapoznasz się z wymaganiami norm / standardów dotyczących BHP oraz ich interpretacją

Zdobędziesz umiejętności i wiedzę potrzebną do planowania, dokumentowania i prowadzenia auditów wewnętrznych Systemu Zarządzania BHP

Nauczysz się, jak efektywnie wdrożyć, nadzorować oraz doskonalić system zarządzania BHP w Twojej organizacji

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne w pełnieniu funkcji Pełnomocnika, jako osoby koordynującej wdrażanie oraz doskonalenie Systemu Zarządzania BHP

Gdzie znaleźć dalsze informacje o systemach? Gdzie szukać pomocy we wdrożeniu?

WIĘCEJ INFORMACJI NA NASZEJ STRONIE: http://www.iso.org.pl