|

Szkolenie:
"ISO 13485:2003 - system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych"

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z zasadami budowy i wdrażania w Przedsiębiorstwie systemu zarządzania jakością dla wyrobów medycznych zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001:2000, ISO 13485:2003 oraz przepisami polskiego prawa
(Ustawa o wyrobach medycznych – dyrektywa 93/42/EEC).

Pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@malongroup.pl
lub fax: 71 791 39 09


Zobacz harmonogram wszystkich szkoleń

Szkolenie to realizujemy jako szkolenie zamknięte (dedykowane). Prezentowany poniżej program szkolenia jest jedynie naszą propozycją i może zostać zmodyfikowany
w oparciu o indywidualnie potrzeby
i wymagania Klienta.

Informacje organizacyjne:


Zapytaj o dostępność szkolenia przez e-mail

                     szkolenia@malongroup.pl


Zapytaj o terminy i dostępność szkolenia telefonicznie

                   71 789 08 41


Czas trwania szkolenia

                    1 dzień; od 9:00 do 17:00
                    (8 godzin zajęć)

Program szkolenia

Wprowadzenie
Pojęcia i definicje oraz podstawowe zagadnienia dotyczące zarządzania jakością dla wyrobów medycznych
Norma ISO 13485:2003 Wyroby medyczne. Systemy zarządzania jakością - Wymagania w stosunku do systemów ze względu na wymagania prawne
Metodyka projektowania i wdrażania systemu
Certyfikacja systemu zarządzania jakością dla wyrobów medycznych
Dyskusja, podsumowanie

Zarządzanie Antykorupcyjne

  1. Audytor Wewnętrzny Systemu ISO 37001

Zarządzanie Ciągłością Działania