|

Szkolenie:
Systemy Zarządzania FSC - wprowadzenie

Cel
szkolenia

Omówienie kluczowych elementów standardu FSC. Zapoznanie uczestników z wytycznymi i podstawowymi wymaganiami Systemu Kontroli Pochodzenia Produktu.
Wyjaśnienie procesu wdrażania systemu FSC CoC, jego certyfikacji oraz stosowania logo i certyfikatu FSC.

Do kogo skierowane
jest szkolenie

Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych
w przedsiębiorstwach należących do łańcucha gospodarki drzewnej oraz łańcucha pochodzenia produktu: zarządców leśnych, firm produkcyjnych sektora drzewnego (tartaki), meblarskiego, papierniczego, firm przetwórczych, przewozowych, handlowych i handlu detalicznego oraz mających styczność z wyrobami, elementami przetworzonymi
i nieprzetworzonymi pochodzącymi z drewna tj.: papier, meble, drewno budowlane/ konstrukcyjne (parkiet, tarcica), stolarka otworowa (okna, drzwi), itp.

Zgłoś swoje uczestnictwo
w szkoleniu


Pobierz kartę zgłoszenia
na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl
lub fax: 71 791 39 09

AKTUALNE TERMINY SZKOLENIA:

Terminy aktualnie zaplanowanych szkoleń przedstawione są w Planie Szkoleń

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania szkolenia:
1 dzień; 9:00-16:00 (7 godzin zajęć)

Karty zgłoszenia na szkolenie:
Pobierz w formacie PDF
Pobierz w formacie DOC

Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43

KOSZT SZKOLENIA:

Ceny aktualnie zaplanowanych szkoleń przedstawione są w Planie Szkoleń

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
  • Certyfikacja FSC
  • Certyfikowany produkt/ wyrób/ towar
  • Kiedy produkt jest certyfikowany?
  • Rozwój certyfikacji FSC na świecie i w Polsce
  • Dokumenty odniesienia – standardy FSC
  • Określenia i definicje
 2. Wymagania ogólne
  • System zarządzania
  • Zakres systemu Kontroli Pochodzenia Produktu – grupy wyrobów
  • Zaopatrzenie w materiał – wymagania dla kwalifikowanego materiału wejściowego
  • Odbiór i składowanie materiału – identyfikacja
  • Kontrola objętości – współczynniki wydajności vs. sprzedaż/ zakupy
  • Sprzedaż i dostawa – specjalne wymagania dotyczące dokumentów sprzedaży
 3. Systemy kontroli oświadczeń FSC
  • System transferowy
  • System procentowy
  • System kredytowy
 4. Etykietowanie
  • Standardy dotyczące etykietowania produktów i promocyjnego użycia logo FSC
  • Ogólne wymagania dotyczące etykietowania
  • Możliwości zastosowania etykiet
 5. Dodatkowe wymagania
  • Podwykonawstwo
  • Niewielkie komponenty – analiza danych dotyczących niecertyfikowanego surowca w produkcji
 6. Certyfikacja wielooddziałowa
  • Wymagania dokumentacji
  • Porozumienie między jednostką centralną i jednostkami podległymi
  • Wstępny audit przyłączeniowy
 7. Dyskusja, podsumowanie

Co wyróżnia to szkolenie?


Czas trwania szkolenia

Jest optymalnie dostosowany do ilości materiału – szkolenia cechują się dużą intensywnością, wnikliwym, kompleksowym oraz indywidualnym omówieniem danej problematyki.


Prowadzący szkolenie

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania
w różnego typu organizacjach,
a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.


Grupy szkoleniowe

Liczebność grupy szkoleniowej zawsze jest uzależniona od formuły i rodzaju szkolenia.

Tworzymy grupy pozwalające na skuteczną realizację celów szkolenia.


Imienne zaświadczenie

Każdy słuchacz, uczestniczący
w naszym szkoleniu otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające udział
w zajęciach.

Lokalizacja szkolenia