|

Szkolenie:
Wymagania Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego zgodnego z ISO 37001

Cel
szkolenia

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie wymagań normy ISO 37001 oraz sposobu ich interpretacji, a także wyjaśnienie zasad certyfikacji Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi ISO 37001. W ramach szkolenia uczestnicy pozyskają wiedzę związaną z istotą korupcji w organizacji oraz przyczyną i skutkiem jej występowania

Do kogo skierowane
jest szkolenie

Szkolenie skierowane jest do pracowników organizacji, które są w trakcie wdrożenia lub planują wdrożyć w swojej organizacji System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi w oparciu o wymagania normy ISO 37001. Udział w szkoleniu mogą wziąć wszystkie osoby chcące zapoznać się z systemowym podejściem do zarządzania antykorupcyjnego lub poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie.

Zgłoś swoje uczestnictwo
w szkoleniu


Pobierz kartę zgłoszenia
na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania szkolenia:
1 dzień; 9:00-17:00
w sumie ok. 8 godzin zajęć

Cena szkolenia zawiera:
– Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
– Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

Karty zgłoszenia na szkolenie:
Pobierz w formacie PDF
Pobierz w formacie DOC
ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE


Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41 kom.: 604 20 90 43

SZKOLENIA STACJONARNE

Terminy szkoleń stacjonarnych:
Terminy aktualnie zaplanowanych szkoleń przedstawione są w Planie Szkoleń

Cena szkolenia
Ceny aktualnie zaplanowanych szkoleń przedstawione są w Planie Szkoleń

Informacje dodatkowe:
– W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek
– Cena nie obejmuje kosztów dojazdu oraz zakwaterowania

SZKOLENIA ON-LINE

Terminy szkoleń on-line:
Terminy aktualnie zaplanowanych szkoleń przedstawione są w Planie Szkoleń

Cena szkolenia
Ceny aktualnie zaplanowanych szkoleń przedstawione są w Planie Szkoleń

Wymagany sprzęt i narzędzia:
– dostęp do internetu
– przeglądarka internetowa
– słuchawki i mikrofon (lub zestaw)

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do zagadnienia i omówienie podstawowych aktów prawnych w zakresie antykorupcji
  • Czym jest korupcja?
  • Oblicza korupcji: formy i typy
  • Mechanizmy zwalczania korupcji
  • Istota, intencje oraz korzyści z zastosowania norm ISO
  • Podstawowe akty prawne dotyczące antykorupcji
 2. Struktura normy ISO 37001 System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi
 3. Omówienie wymagań normy ISO 37001 System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi
  • Wprowadzenie, zakres, powołania normatywne, terminy i definicje
  • Kontekst organizacji
  • Przywództwo
  • Planowanie
  • Wsparcie
  • Działania operacyjne
  • Ocena efektów działania
  • Doskonalenie
 4. Dokumentowanie wymagań normy ISO 37001 System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi
 5. Zasady certyfikacji Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi zgodnego z wymaganiami normy ISO 37001
 6. Dyskusja, podsumowanie

Co wyróżnia to szkolenie?


Czas trwania szkolenia

Jest optymalnie dostosowany do ilości materiału – szkolenia cechują się dużą intensywnością, wnikliwym, kompleksowym oraz indywidualnym omówieniem danej problematyki.


Prowadzący szkolenie

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania
w różnego typu organizacjach,
a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.


Grupy szkoleniowe

Liczebność grupy szkoleniowej zawsze jest uzależniona od formuły i rodzaju szkolenia.

Tworzymy grupy pozwalające na skuteczną realizację celów szkolenia.


Metodologia szkolenia

Zajęcia mają formę wykładów prowadzonych w sposób przystępny i zrozumiały dla słuchaczy, ćwiczeń indywidualnych i grupowych, dyskusji moderowanych, analiz przypadków.

Lokalizacja szkolenia