|

Szkolenie:
"System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000:2018 – wprowadzenie"

Cel
szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie oraz ugruntowanie wiedzy z zakresu zagadnień, terminologii i definicji stosowanych w normie ISO 22000:2018.
Omówienie zasad budowy, projektowania
i wdrażania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, zapoznanie z korzyściami wynikającymi
z wprowadzenia normy w organizacji.

Do kogo skierowane
jest szkolenie

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób indywidualnych i organizacji, które w sposób pośredni jak i bezpośredni włączeni są w łańcuch żywieniowy. Szkolenie zainteresuje więc zarówno handlowców, rolników, producentów pasz, przetwórców branży spożywczej, firmy cateringowe jak również firmy/ osoby indywidualne zajmujące
się dostawą maszyn i urządzeń, środków czyszczących, czy wytwórców opakowań, które mają bezpośredni kontakt z żywnością.
Szkolenie niezbędne dla firm/ organizacji/ wdrażających lub przygotowujących się do wdrożenia normy.

Zgłoś swoje uczestnictwo
w szkoleniu


Pobierz kartę zgłoszenia
na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@malongroup.pl
lub fax: 71 791 39 09

Bezpieczeństwo żywności

Jest wieloetapowym procesem, który ma zapewnić, że uzyskany produkt finalny, trafiający do konsumenta jest zdrowy i nie zagraża jego życiu. Łańcuch bezpieczeństwa żywności jest wieloetapowym procesem, zaczynającym się u producenta a kończącym się u konsumenta finalnego (tzw. Od pola do stołu). Na każdym etapie produkcyjnym możliwe jest wystąpienie szeregu zagrożeń, które mogą wpłynąć na jakość surowca a tym samym- jakoś produktu końcowego, który może negatywnie wpłynąć na jego zadowolenie czy satysfakcję.
Norma ISO 22000:2018 wskazuje organizacji, na co powinna zwrócić uwagę i jaką ścieżką pójść aby zapewnić bezpieczeństwo na każdym etapie produkcyjnym. Wymagania normy pozwolą organizacji zaplanować, wdrożyć, stosować system zarządzania bezpieczeństwem żywności, oceniać i analizować wymagania konsumenta, przekazywać dostawcom
i konsumentom rzetelnych informacji dot. Każdego z elementów łańcucha żywnościowego. W dobie ogromnej konkurencji o klienta końcowego-konsumenta, firmy prześcigają
się w spełnianiu wymagań odbiorców finalnych. Za jakością produktu musi jednak podążać bezpieczeństwo żywności, które jest jedną ze składowych jakości.

AKTUALNE TERMINY SZKOLENIA:

Aktualnie brak terminu danego szkolenia – zapytaj o możliwość uczestnictwa w formie zamkniętej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania szkolenia:
1 dzień; 9:00-16:00 (7 godzin zajęć)

Miejsce realizacji szkolenia:
Wrocław

Karty zgłoszenia na szkolenie:
Pobierz w formacie PDF
Pobierz w formacie DOC

Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@malongroup.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

KOSZT SZKOLENIA:

390,00 zł/ os. netto + 23% VAT = 479,70 zł/ os. brutto

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
Materiały szkoleniowe oraz informacyjne
W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu
oraz zakwaterowania

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
 2. Norma ISO 22000:2018 – struktura normy, zakres, terminy i definicje
 3. Przeznaczenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000:2018
 4. Kluczowe elementy dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności
 5. Różnice pomiędzy wymaganiami normy ISO 22000:2018 a wymaganiami Codex Alimentarius
 6. Korzyści ze stosowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000
 7. System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodny z wymaganiami normy ISO 22000:2018
  • Wymagania dotyczące dokumentacji
   • niezbędne procedury i zapisy
   • polityka bezpieczeństwa żywności
  • Odpowiedzialność i uprawnienia
   • zespół ds. bezpieczeństwa żywności
   • przewodniczący zespołu ds. bezpieczeństwa żywności
   • komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
  • Przegląd zarządzania
  • Gotowość i reagowanie na sytuacje kryzysowe
  • Planowanie i realizacja bezpiecznych wyrobów
   • program wstępny (PRP)
   • analiza zagrożeń
   • operacyjne programy wstępne (OPRP)
   • plan HACCP
 8. Weryfikacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
  • Audit wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
  • Ocena wyników indywidualnych weryfikacji
  • Analiza wyników auditu wewnętrznego
 9. Doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
 10. Aktualizacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
 11. Dyskusja, podsumowanie

Co wyróżnia to szkolenie?


Czas trwania szkolenia

Jest optymalnie dostosowany do ilości materiału – szkolenia cechują się dużą intensywnością, wnikliwym, kompleksowym oraz indywidualnym omówieniem danej problematyki.


Prowadzący szkolenie

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania
w różnego typu organizacjach,
a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.


Grupy szkoleniowe

Składają się maksymalnie z 10 osób – tworzymy małe grupy, by każdemu uczestnikowi dać możliwość aktywnego udziału
w zajęciach oraz zapewnić bezpośredni kontakt
z trenerem.


Imienne zaświadczenie

Każdy słuchacz, uczestniczący
w naszym szkoleniu otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające udział
w zajęciach.

Lokalizacja szkolenia