|

Szkolenie:
"SIX SIGMA - poziom Green Belt"

Cel
szkolenia

Uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania narzędzi SIX SIGMA.
Wprowadzenie metodyki rozwiązywania problemów oraz usprawniania procesów przy użyciu filozofii Six Sigma opartej na użyciu roadmapy DMAIC w projektach.
Szkolenie zostanie przeprowadzone przez wieloletnich certyfikowanych praktyków z zakresu Six Sigma Lean.

Do kogo skierowane
jest szkolenie

Szkolenie skierowane jest do Kierowników, Inżynierów oraz Specjalistów z działów Jakości, Inżynierii, Logistyki, Produkcji oraz Finansów, a także wszystkich osób zainteresowanych filozofią Six Sigma na poziomie Green Belt z wykorzystaniem podejścia DMAIC. Uczestnicy szkolenia mogą rozpocząć swoja edukacje od poziomu Green Belt, nie jest wymagane wcześniejsze ukończenie poziomu White oraz Yellow Belt.

Zgłoś swoje uczestnictwo
w szkoleniu


Pobierz kartę zgłoszenia
na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl
lub fax: 71 791 39 09

AKTUALNE TERMINY SZKOLENIA:

Aktualnie brak terminu danego szkolenia – zapytaj o możliwość uczestnictwa w formie zamkniętej

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania szkolenia:
6 dni; 9:00-16:00 (3 sesje po 2 dni zajęć)

Miejsce realizacji szkolenia:
Wrocław (centrum), dokładne miejsce szkolenie zostanie przedstawione uczestnikom w potwierdzeniu  rejestracji 

Karty zgłoszenia na szkolenie:
Pobierz w formacie PDF
Pobierz w formacie DOC

Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

KOSZT SZKOLENIA:

4500,00 zł/ os. netto + 23% VAT = 5535,00 zł/ os. brutto

Przy zgłoszeniu co najmniej 3 uczestników z tej samej firmy istnieje możliwość negocjacji ceny

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:

Przeprowadzenie egzaminu
Certyfikaty Six Sigma Green Belt
w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)
Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
Poczęstunek i obiady dla uczestników

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu
oraz zakwaterowania

Program szkolenia

 1. Six Sigma – metodologia rozwiązywania problemów
 2. DMAIC – wykorzystanie roadmapy do prawidłowego rozwiązania problemu
 3. Rodzaje certyfikacji Six Sigma
 4. DMAIC – Faza Define (Definiuj)
  • Wprowadzenie
  • Project Chartet – start projektu
  • Mapa procesu
  • Znaczenie Głosu Klienta (VOC), Biznesu (VOB) i parametrów krytycznych dla jakości produktu (CTQ)
 5. DMAIC – Faza Measure (Mierz)
  • Wprowadzenie
  • Rodzaje danych z procesów
  • Ishikawa oraz matryca C&E
  • Podstawowe rodzaje statystyk
  • Podział danych z procesu
  • Podstawowe definicje
  • Analiza systemów pomiarowych
  • Wizualizacja danych – Wykresy
  • Zdolność krótko – i długoterminowa
 6. DMAIC – Faza Analyze (Analizuj)
  • Wprowadzenie
  • Znaczenie hipotez statystycznych i podstawowe testy – t-test
  • Znaczenie hipotez statystycznych i podstawowe testy – ANOVA
  • Znaczenie hipotez statystycznych i podstawowe testy – Chi-kwadrat
  • Regresja, wprowadzenie i znaczenie• Design Of Experiments (DoE)
 7. DMAIC – Faza Improve (Poprawiaj)
  • Wprowadzenie
  • Wybór najlepszych rozwiązań – PUGH
  • Zarządzanie Ryzykiem – FMEA
  • Skuteczne wdrażanie wykreowanych rozwiązań
 8. DMAIC – Faza Control (Kontroluj)
  • Wprowadzenie
  • Kontrolowanie wprowadzonych zmian
  • Aktualizacja dokumentacji i kontrola usprawnień
  • SPC – Wykresy kontrolne
  • Obliczanie oszczędności i uzyskanych korzyści
 9. Podsumowanie, dyskusja
 10. Egzamin

Zapoznaj się ze szkoleniami
z zakresu zaawansowanych narzędzi do zarządzania

 1. SIX SIGMA – poziom Black Belt
 2. Doskonalenie jakości z wykorzystaniem metody SIX SIGMA

Czas trwania szkolenia

Jest optymalnie dostosowany do ilości materiału – szkolenia cechują się dużą intensywnością, wnikliwym, kompleksowym oraz indywidualnym omówieniem danej problematyki.


Prowadzący szkolenie

Wieloletni certyfikowani praktycy z zakresu Six Sigma Lean.


Grupy szkoleniowe

Składają się maksymalnie z 12-15 osób – tworzymy małe grupy, by każdemu uczestnikowi dać możliwość aktywnego udziału
w zajęciach oraz zapewnić bezpośredni kontakt
z trenerem.


Metodologia szkolenia

Zajęcia mają formę wykładów prowadzonych w sposób przystępny i zrozumiały dla słuchaczy, i warsztatów czyli ćwiczeń indywidualnych i grupowych, dyskusji moderowanych, analiz przypadków.

Nasza lokalizacja