|

Szkolenie:
"RSPO Certyfikowany olej palmowy"

Cel
szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie podstawowych wymagań w zakresie certyfikacji łańcucha dostaw (handlu i przetwórstwa) oleju palmowego oraz jego produktów wg aktualnego wydania standardu RSPO SCCS. W trakcie szkolenia omówione zostaną wymagania i sposób ich interpretacji w celu umożliwienia ich wdrożenia w przedsiębiorstwie. Przedstawione zostaną również zasady prawidłowego posługiwania się logo RSPO
oraz używania portalu PalmTrace.

Do kogo skierowane
jest szkolenie

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli firm, które chcą wdrożyć wymagania RSPO, zamierzają ubiegać się o certyfikat RSPO lub są zainteresowane utrzymaniem certyfikatu. Szkolenie kierowane jest również do osób zainteresowanych wsparciem przy rozwiązywaniu problemów związanych
z gospodarowaniem certyfikowanym olejem palmowym w przedsiębiorstwach.

Zgłoś swoje uczestnictwo
w szkoleniu


Pobierz kartę zgłoszenia
na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl
lub ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania szkolenia:
1 dzień; 9:00-14:00 (6 godzin zajęć)

Cena szkolenia zawiera:
– Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
– Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

Karty zgłoszenia na szkolenie:
Pobierz w formacie PDF
Pobierz w formacie DOC
ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE

SZKOLENIA STACJONARNE

Terminy szkoleń stacjonarnych:
Terminy aktualnie zaplanowanych szkoleń przedstawione są w Planie Szkoleń

Cena szkolenia
Ceny aktualnie zaplanowanych szkoleń przedstawione są w Planie Szkoleń

Informacje dodatkowe:
– W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek
– Cena nie obejmuje kosztów dojazdu oraz zakwaterowania

WEBINARIUM ON-LINE

Terminy szkoleń on-line:
Terminy aktualnie zaplanowanych szkoleń przedstawione zostały w Planie Szkoleń

Cena uczestnictwa
Ceny aktualnie zaplanowanych szkoleń przedstawione są w Planie Szkoleń

Wymagany sprzęt i narzędzia:
– dostęp do internetu
– przeglądarka internetowa
– słuchawki

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
 2. Geneza, istota i podstawowe założenia systemu RSPO
  • Geneza powstania systemu i rozwój certyfikacji RSPO na świecie i w Polsce
  • Podstawowe założenia systemu
  • Członkostwo w RSPO i system PalmTrace
  • Zasady stosowania logo RSPO
  • Ćwiczenia praktyczne
 3. Wymagania standardu RSPO
  • Wymagania standardu dla Łańcucha Dostaw RSPO (SCCS) – omówienie poszczególnych elementów standardu
  • Dokumentowanie systemu przepływu produktów RSPO (IP, SG, MB) w praktyce
  • Auditowanie i proces certyfikacji
  • Ćwiczenia praktyczne
 4. Dyskusja, podsumowanie

Co wyróżnia to szkolenie?


Czas trwania szkolenia

Jest optymalnie dostosowany do ilości materiału – szkolenia cechują się dużą intensywnością, wnikliwym, kompleksowym oraz indywidualnym omówieniem danej problematyki.


Prowadzący szkolenie

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania
w różnego typu organizacjach,
a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.


Grupy szkoleniowe

Liczebność grupy szkoleniowej zawsze jest uzależniona od formuły i rodzaju szkolenia.

Tworzymy grupy pozwalające na skuteczną realizację celów szkolenia.


Metodologia szkolenia

Zajęcia mają formę wykładów prowadzonych w sposób przystępny i zrozumiały dla słuchaczy, ćwiczeń indywidualnych i grupowych, dyskusji moderowanych, analiz przypadków.

Lokalizacja szkolenia