|

Szkolenie:
"RSPO Certyfikowany olej palmowy"

Cel
szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie podstawowych wymagań w zakresie certyfikacji łańcucha dostaw (handlu i przetwórstwa) oleju palmowego oraz jego produktów wg aktualnego wydania standardu RSPO SCCS. W trakcie szkolenia omówione zostaną wymagania i sposób ich interpretacji w celu umożliwienia ich wdrożenia w przedsiębiorstwie. Przedstawione zostaną również zasady prawidłowego posługiwania się logo RSPO
oraz używania portalu PalmTrace.

Do kogo skierowane
jest szkolenie

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli firm, które chcą wdrożyć wymagania RSPO, zamierzają ubiegać się o certyfikat RSPO lub są zainteresowane utrzymaniem certyfikatu. Szkolenie kierowane jest również do osób zainteresowanych wsparciem przy rozwiązywaniu problemów związanych
z gospodarowaniem certyfikowanym olejem palmowym w przedsiębiorstwach.

Zgłoś swoje uczestnictwo
w szkoleniu


Pobierz kartę zgłoszenia
na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl
lub fax: 71 791 39 09

AKTUALNE TERMINY SZKOLENIA:

Aktualnie brak terminu danego szkolenia – zapytaj o możliwość uczestnictwa w formie zamkniętej

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania szkolenia:
1 dzień; 9:00-15:00 (6 godzin zajęć)

Miejsce realizacji szkolenia:
Wrocław

Karty zgłoszenia na szkolenie:
Pobierz w formacie PDF
Pobierz w formacie DOC

Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

KOSZT SZKOLENIA:

390,00 zł/ os. netto +23 % VAT = 479,70 zł/ os. brutto

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
Materiały szkoleniowe oraz informacyjne
W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu
oraz zakwaterowania

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
 2. Geneza, istota i podstawowe założenia systemu RSPO
  • Geneza powstania systemu i rozwój certyfikacji RSPO na świecie i w Polsce
  • Podstawowe założenia systemu
  • Członkostwo w RSPO i system PalmTrace
  • Zasady stosowania logo RSPO
  • Ćwiczenia praktyczne
 3. Wymagania standardu RSPO
  • Wymagania standardu dla Łańcucha Dostaw RSPO (SCCS) – omówienie poszczególnych elementów standardu
  • Dokumentowanie systemu przepływu produktów RSPO (IP, SG, MB) w praktyce
  • Auditowanie i proces certyfikacji
  • Ćwiczenia praktyczne
 4. Dyskusja, podsumowanie

Co wyróżnia to szkolenie?


Czas trwania szkolenia

Jest optymalnie dostosowany do ilości materiału – szkolenia cechują się dużą intensywnością, wnikliwym, kompleksowym oraz indywidualnym omówieniem danej problematyki.


Prowadzący szkolenie

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania
w różnego typu organizacjach,
a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.


Grupy szkoleniowe

Składają się maksymalnie z 10 osób – tworzymy małe grupy, by każdemu uczestnikowi dać możliwość aktywnego udziału
w zajęciach oraz zapewnić bezpośredni kontakt
z trenerem.


Imienne zaświadczenie

Każdy słuchacz, uczestniczący
w naszym szkoleniu otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające udział
w zajęciach.

Lokalizacja szkolenia