|

Szkolenie:
"Różnice i podobieństwa pomiędzy wymaganiami norm
ISO/ IEC 27001:2005 i ISO/ IEC 27001:2013"

Cel
szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników
z wymaganiami normy ISO/ IEC 27001:2013
oraz porównanie i omówienie różnic pomiędzy
ISO/ IEC 27001:2005 oraz ISO/ IEC 27001:2013.

Do kogo skierowane
jest szkolenie

Szkolenie skierowane jest do osób indywidualnych oraz pracowników organizacji w których wdrożony został System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w oparciu o wymagania normy
ISO/ IEC 27001:2005, zainteresowanych problematyką dostosowania systemu do wymagań aktualnej wersji normy ISO/ IEC 27001:2013, a także do przygotowujących się lub będących w trakcie wdrożenia systemu zarządzania zgodnego
z wymaganiami norm ISO/ IEC 27001:2013.

Zgłoś swoje uczestnictwo
w szkoleniu


Pobierz kartę zgłoszenia
na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl
lub fax: 71 791 39 09

AKTUALNE TERMINY SZKOLENIA:

Aktualnie brak terminu danego szkolenia – zapytaj o możliwość uczestnictwa w formie zamkniętej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania szkolenia:
1 dzień; 9:00-17:00 (8 godzin zajęć)

Miejsce realizacji szkolenia:
Wrocław

Karty zgłoszenia na szkolenie:
Pobierz w formacie PDF
Pobierz w formacie DOC

Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

KOSZT SZKOLENIA:

450,00 zł/ os. netto + 23% VAT
(553,50 zł/ os. brutto)

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
Materiały szkoleniowe oraz informacyjne
W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu
oraz zakwaterowania

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie

 2. Istota i zasady Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z wymaganiami normy ISO/ IEC 27001:2013
  • Korzyści wynikające z wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
  • Podstawowe terminy i definicje związane z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
  • Struktura i podstawowe wymagania normy ISO/ IEC  27001:2013
  • Dokumentacja wymagana w zakresie Systemu
  • Wdrażanie ustaleń Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
  • Działania korygujące i zapobiegawcze
  • Certyfikacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 3. Omówienie różnic występujących pomiędzy normami ISO/ IEC 27001:2005
  oraz ISO/ IEC 27001:2013

  • Cykl PDCA
  • Interesariusze
  • Dokumentowanie Systemu („udokumentowane informacje” vs „dokumenty” i „zapisy”)
  • Szacowanie ryzyka oraz postępowanie z ryzykiem
  • Cele, monitorowanie i pomiary
  • Komunikacja
  • Działania korygujące
  • Integracja normy z ISO 9001, ISO 22301, ISO 20000
  • Załącznik A – uwagi ogólne
  • Załącznik A – obszary
 4. Zasady dostosowania organizacji działającej wg wytycznych normy ISO/ IEC 27001:2005 do aktualnych wymagań (ISO/ IEC 27001:2013)

 5. Dyskusja, podsumowanie

Co wyróżnia to szkolenie?


Czas trwania szkolenia

Jest optymalnie dostosowany do ilości materiału – szkolenia cechują się dużą intensywnością, wnikliwym, kompleksowym oraz indywidualnym omówieniem danej problematyki.


Prowadzący szkolenie

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania
w różnego typu organizacjach,
a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.


Grupy szkoleniowe

Składają się maksymalnie z 10 osób – tworzymy małe grupy, by każdemu uczestnikowi dać możliwość aktywnego udziału
w zajęciach oraz zapewnić bezpośredni kontakt
z trenerem.


Imienne zaświadczenie

Każdy słuchacz, uczestniczący
w naszym szkoleniu otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające udział
w zajęciach.

Lokalizacja szkolenia

Zapisz się do naszego newslettera
aby otrzymywać od nas informacje o naszych
SZKOLENIACH

Zostawiając nam swój adres e-mail wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie informacji
dotyczących najbliższych terminów szkoleń.
Będą Państwo otrzymywać maksymalnie 2-3 wiadomości w miesiącu.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: RODO