|

Szkolenie:
"Różnice i podobieństwa pomiędzy wymaganiami norm ISO 22301
i BS 25999"

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami normy ISO 22301. Porównanie i omówienie różnic pomiędzy ISO 22301 oraz BS 25999 oraz wyjaśnienie zagadnień związanych z dostosowaniem systemów zgodnych
z BS 25999 do wymagań ISO 22301.

Do kogo skierowane jest szkolenie

Szkolenie skierowane jest do osób indywidualnych oraz pracowników organizacji, w których wdrożony został Systemu Zarządzania Ciągłością Działania w oparciu
o wymagania normy BS 25999, zainteresowanych problematyką dostosowania systemu do wymagań nowej normy ISO 22301, a także do przygotowujących się lub będących w trakcie wdrożenia systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy ISO 22301.

Pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@malongroup.pl
lub fax: 71 791 39 09


Zobacz harmonogram wszystkich szkoleń

Informacje organizacyjne:


Zapytaj o dostępność szkolenia

                     szkolenia@malongroup.pl
                     71 789 08 41


Czas trwania
szkolenia

                   1 dzień; od 9:00 do 17:00
                   (8 godzin zajęć)


Miejsce realizacji szkolenia

                ul. Piłsudskiego 74
                50-020 Wrocław 
                Sprawdź na mapie

Zgłoszenie uczestnictwa w 3 prostych krokach:

Termin zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane są do 7 dni przed datą szkolenia

Karta zgłoszenia

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej Karty Zgłoszenia (format: pdf/ doc) na adres e-mail: szkolenia@malongroup.pl lub faxem: 71 791 39 09

Dokonanie płatności

Uiszczenie opłaty za szkolenie na podstawie otrzymanego dokumentu proforma. Dokument otrzymują Państwo na wskazany adres e-mail

Koszt szkolenia

450,00 zł/ os. netto + 23% VAT = 553,50 zł/ os. brutto

W cenę szkolenia wliczone jest:

 • 1. Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
 • 2. Materiały szkoleniowe oraz informacyjne
 • Poczęstunek

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu oraz zakwaterowania

Program szkolenia

Wprowadzenie
Istota i zasady Systemu Zarządzania Ciągłością Działania zgodnego z wymaganiami normy ISO 22301
 • Korzyści wynikające z wdrożenia systemu BCMS w oparciu o ISO 22301
 • Podstawowe terminy i definicje związane z BCMS
 • Struktura i podstawowe wymagania normy ISO 22301:2012
  • osadzenie w organizacji
  • odpowiedzialność kierownictwa
  • planowanie
  • zasoby
  • działania operacyjne
  • ocena skuteczności
  • doskonalenie
 • Dokumentacja wymagana w zakresie systemu
Omówienie różnic występujących pomiędzy normami ISO 22301 oraz BS 25999
 • Rola najwyższego kierownictwa organizacji
 • Planowanie i przygotowanie zasobów niezbędnych do zapewnienia ciągłości biznesu
 • BCP – struktura Planów ciągłości działania
 • Monitorowanie skuteczności i pomiary BCM
 • Kluczowe czynniki ryzyka wpływające na organizację
Zasady dostosowania organizacji działającej wg wytycznych normy BS25999 do wymagań ISO 22301
Certyfikacja na zgodność z ISO 22301
Dyskusja, podsumowanie
ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE
"Różnice i podobieństwa pomiędzy wymaganiami norm ISO 22301 i BS 25999" 
Pobierz Kartę zgłoszenia i wyślij na adres e-mail: szkolenia@malongroup.pl
lub fax: 71 791 39 09

Zarządzanie Antykorupcyjne

 1. Audytor Wewnętrzny Systemu ISO 37001

Zarządzanie Ciągłością Działania

Lokalizacja szkolenia

Zapisz się do naszego newslettera
aby otrzymywać od nas informacje o naszych
SZKOLENIACH

Zostawiając nam swój adres e-mail wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie informacji
dotyczących najbliższych terminów szkoleń.
Będą Państwo otrzymywać maksymalnie 2-3 wiadomości w miesiącu.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: RODO