|

Szkolenie:
"Regulacje prawne dotyczące GMO oraz alergenów w żywności"

Cel
szkolenia

Celem szkolenia, jest zapoznanie z aktualnymi regulacjami prawnymi, dotyczącymi stosowania GMO i alergenów w produktach spożywczych
z uwzględnieniem dopuszczalnych ilości,
znakowania i etykietowania.

Do kogo skierowane
jest szkolenie

Szkolenie skierowane jest do pracowników oddziałów Inspekcji Sanitarnej, którzy w codziennej pracy stykają się z problematyką obecności GMO
i alergenów w żywności i jednocześnie chcą poszerzyć posiadaną przez siebie wiedzę
oraz zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe niezbędne w pełnieniu swoich obowiązków.

Zgłoś swoje uczestnictwo
w szkoleniu


Pobierz kartę zgłoszenia
na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@malongroup.pl
lub fax: 71 791 39 09

AKTUALNE TERMINY SZKOLENIA:

Aktualnie brak terminu danego szkolenia – zapytaj o możliwość uczestnictwa w formie zamkniętej

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania szkolenia:
1 dzień; 9:00-16:00 (7 godzin zajęć)

Miejsce realizacji szkolenia:
Wrocław

Karty zgłoszenia na szkolenie:
Pobierz w formacie PDF
Pobierz w formacie DOC

Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@malongroup.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

KOSZT SZKOLENIA:

400,00 zł netto/ os. + 23% VAT= 492,00 zł/ os. brutto

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
Materiały szkoleniowe oraz informacyjne
W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu
oraz zakwaterowania

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
 2. Produkcja GMO w skali Polski i Europy
 3. Regulacje unijne dotyczące importu, eksportu produktów spożywczych zawierających GMO
 4. Regulacje krajowe w zakresie importu, eksportu i produkcji roślinnej/ zwierzęcej zawierającej GMO
 5. Alergeny – klasyfikacja
 6. Regulacje krajowe i unijne w zakresie alergenów
 7. Znakowanie i etykietowanie wyrobów zawierających
  • Alergeny
  • GMO
 8. Skutki nie znakowania produktów spożywczych
 9. Kary i sankcje
 10. Ćwiczenia praktyczne
 11. Dyskusja, podsumowanie

Co wyróżnia to szkolenie?


Czas trwania szkolenia

Jest optymalnie dostosowany do ilości materiału – szkolenia cechują się dużą intensywnością, wnikliwym, kompleksowym oraz indywidualnym omówieniem danej problematyki.


Prowadzący szkolenie

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania
w różnego typu organizacjach,
a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.


Grupy szkoleniowe

Składają się maksymalnie z 10 osób – tworzymy małe grupy, by każdemu uczestnikowi dać możliwość aktywnego udziału
w zajęciach oraz zapewnić bezpośredni kontakt
z trenerem.


Imienne zaświadczenie

Każdy słuchacz, uczestniczący
w naszym szkoleniu otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające udział
w zajęciach.

Lokalizacja szkolenia