|

Szkolenie:
"Podejście odnoszące się do ryzyka i szans zgodne
z wymaganiami ISO 9001:2015"

Cel
szkolenia

Zapewnienie odpowiedniej wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia do wdrożenia w swoich firmach podejścia odnoszącego się do ryzyka
i szans a tym samym do zapewnienia zgodności Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami
ISO 9001:2015. Szczegółowa analiza wymagań dotyczących ryzyka i szans oraz przedstawienie możliwych, praktycznych rozwiązań w celu ich spełnienia.
Zapewnienie możliwości dostosowania funkcjonujących systemów zarządzania jakością do wymagań nowego wydania normy ISO 9001 z 2015r.

Do kogo skierowane
jest szkolenie

Osoby pełniące obecnie obowiązki Managerów (Pełnomocników) ds. Systemów Zarządzania Jakością stojące przed wyzwaniem dostosowania systemu do wymagań nowego wydania normy
ISO 9001:2015 Osoby oddelegowane do obowiązków związanych z planowaniem
i wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami ISO 9001:2015.
Wszyscy zainteresowani tematyką zarządzania ryzykiem w odniesieniu do jakości
w ramach procesów określonych w Systemie Zarządzania Jakością oraz całego systemu.

Zgłoś swoje uczestnictwo
w szkoleniu


Pobierz kartę zgłoszenia
na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl
lub fax: 71 791 39 09

AKTUALNE TERMINY SZKOLENIA:

Aktualnie brak zaplanowanego terminu danego szkolenia – zapytaj o możliwość realizacji szkolenia w formie zamkniętej (szkolenie on-line lub stacjonarne)

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania szkolenia:
1 dzień; 9:00-17:00 (8 godzin zajęć)

Miejsce realizacji szkolenia:
Wrocław

Karty zgłoszenia na szkolenie:
Pobierz w formacie PDF
Pobierz w formacie DOC

Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

KOSZT SZKOLENIA:

450,00 zł/ os. netto + 23% VAT
(553,50 zł/ os. brutto)

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
Materiały szkoleniowe oraz informacyjne
W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu
oraz zakwaterowania

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
 2. Wymagania normy ISO 9001:2015 w zakresie ryzyka i szans
 3. Podejście odnoszące się do ryzyka i szans jako determinanta skuteczności Systemu Zarządzania Jakością
 4. Określenie kontekstu organizacji – podstawa do analizy zagrożeń i możliwości
 5. Metody spełnienia wymagań w zakresie ryzyka i szans
  • Zagrożenia w poszczególnych procesach i ich analiza
  • Analiza SWOT
  • Szacowanie ryzyka jako pierwszy z etapów procesu zarządzania ryzykiem
 6. Definiowanie działań odnoszących się do ryzyka i szans w zakresie poszczególnych metodyk
 7. Uwzględnienie działań wynikających z określonego ryzyka i szans w Systemie Zarządzania Jakością
 8. Monitorowanie i aktualizacje informacji o ryzyku i szansach
 9. Ćwiczenia praktyczne
 10. Dyskusja, podsumowanie

Co wyróżnia to szkolenie?


Czas trwania szkolenia

Jest optymalnie dostosowany do ilości materiału – szkolenia cechują się dużą intensywnością, wnikliwym, kompleksowym oraz indywidualnym omówieniem danej problematyki.


Prowadzący szkolenie

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania
w różnego typu organizacjach,
a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.


Grupy szkoleniowe

Składają się maksymalnie z 10 osób – tworzymy małe grupy, by każdemu uczestnikowi dać możliwość aktywnego udziału
w zajęciach oraz zapewnić bezpośredni kontakt
z trenerem.


Imienne zaświadczenie

Każdy słuchacz, uczestniczący
w naszym szkoleniu otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające udział
w zajęciach.

Lokalizacja szkolenia