|

Szkolenie:
"Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością wg ISO/ TS 16949"

Cel
szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnych w pełnieniu funkcji Pełnomocnika, jako osoby koordynującej wdrażanie, utrzymanie
i doskonalenie systemu zarządzania jakością opartego na wymaganiach specyfikacji technicznej
ISO/ TS 16949.

Do kogo skierowane
jest szkolenie

Szkolenie skierowane jest do kandydatów
na Pełnomocników ds. Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami specyfikacji technicznej ISO/ TS 16949, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych, pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny systemu zarządzania w branży motoryzacyjnej. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami ISO/ TS 16949. Zaleca się, aby uczestnicy szkolenia posiadali podstawową wiedzę z zakresu wymagań specyfikacji technicznej ISO/ TS 16949 oraz normy ISO 9001.

Zgłoś swoje uczestnictwo
w szkoleniu


Pobierz kartę zgłoszenia
na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@malongroup.pl
lub fax: 71 791 39 09

AKTUALNE TERMINY SZKOLENIA:

Aktualnie brak zaplanowanego terminu danego szkolenia – zapytaj o możliwość realizacji szkolenia w formie zamkniętej (szkolenie on-line lub stacjonarne)

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania szkolenia:
3 dni; 9:00-17:00 (24 godziny zajęć)

Miejsce realizacji szkolenia:
Wrocław

Karty zgłoszenia na szkolenie:
Pobierz w formacie PDF
Pobierz w formacie DOC

Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@malongroup.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

KOSZT SZKOLENIA:

1 190,00 zł/ os. netto + 23% VAT = 1 463,70 zł/ os. brutto

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:

Przeprowadzenie egzaminu
Certyfikaty Pełnomocnika
w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)
Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
Materiały szkoleniowe oraz informacyjne
W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek
i obiady

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu
oraz zakwaterowania

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
 2. Planowanie Systemu Zarządzania Jakością
  • Powołanie Managera (Pełnomocnika) ds. SZJ
   • wymagania kwalifikacyjne dla Managera (Pełnomocnika) ds. SZJ
   • zakres odpowiedzialności i uprawnień Managera (Pełnomocnika) ds. SZJ
  • Rola Managera (Pełnomocnika) ds. SZJ na etapie planowania systemu
  • Planowanie realizacji projektu
  • Praktyki 5S jako podstawa wdrażania systemów zarządzania
  • Zakres Systemu Zarządzania Jakością
  • Zarządzanie Organizacją jako systemem wzajemnie powiązanych procesów
   • rodzaje procesów oraz zasady ich identyfikowania w organizacjach
   • mapa procesów – wzajemne powiązania procesów
   • zarządzanie procesami, monitorowanie procesów – wskaźniki procesów
  • Wymagania standardu ISO/ TS 16949:2009
 3. Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością
  • Rola Managera (Pełnomocnika) ds. SZJ na etapie wdrażania Systemu Zarządzania Jakością
  • Wprowadzanie zmian w Organizacji wynikających z regulacji Systemu Zarządzania Jakością
  • Zarządzanie informacją
  • Świadomość projakościowa pracowników Organizacji
 4. Weryfikacja Systemu Zarządzania Jakością
  • Rola Managera (Pełnomocnika) ds. SZJ na etapie weryfikacji Systemu Zarządzania Jakością
  • Audity wewnętrzne
  • Przegląd systemu przez kierownictwo sposobem oceny skuteczności systemu zarządzania jakością
  • Monitorowanie i pomiary oraz analiza i ocena wyników
  • Audity zewnętrzne
   • audity Klienta
   • audity jednostek certyfikujących
 5. Nadzorowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością
  • Rola Managera (Pełnomocnika) ds. SZJ na etapie doskonalenia systemu zarządzania jakością
  • Idea działań korygujących
  • Zarządzanie zmianami
  • Omówienie wybranych narzędzi jakości i technik doskonalenia (APQP, PPAP, Diagram Ishikawy, Zasada Pareto 80:20, Analiza FMEA, SPC- Statystyczna Kontrola Procesu, MSA, Lean Manufacturing, Burza Mózgów – Brainstorm Session, Flowchart, Zasada 5W)
 6. Dyskusja, podsumowanie
 7. Egzamin końcowy

Co wyróżnia to szkolenie?


Czas trwania szkolenia

Jest optymalnie dostosowany do ilości materiału – szkolenia cechują się dużą intensywnością, wnikliwym, kompleksowym oraz indywidualnym omówieniem danej problematyki.


Prowadzący szkolenie

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania
w różnego typu organizacjach,
a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.


Grupy szkoleniowe

Składają się maksymalnie z 10 osób – tworzymy małe grupy, by każdemu uczestnikowi dać możliwość aktywnego udziału
w zajęciach oraz zapewnić bezpośredni kontakt
z trenerem.


Certyfikat Pełnomocnika

Wydajemy imienne, znakowane pieczęcią i indywidualnym numerem certyfikaty w języku polskim i angielskim, potwierdzające zdobycie odpowiednich kompetencji
i kwalifikacji.

Lokalizacja szkolenia