|

Szkolenie:
"Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania BHP zgodnego z ISO 45001"

Cel
szkolenia

Przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych
w pełnieniu funkcji Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania BHP zgodnego z ISO 45001 na etapach jego planowania, wdrażania, monitorowania
i weryfikacji oraz doskonalenia.
Zapoznanie z wymaganiami, jakie musza być spełnione w celu zapewnienia i utrzymywania odpowiedniego poziomu skuteczności i zgodności Systemu Zarządzania BHP z wymaganiami normy ISO 45001.

Do kogo skierowane
jest szkolenie

Szkolenie skierowane jest do kandydatów
na Pełnomocników (Managerów) a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych, pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą wdrażania oraz zasad i metod utrzymania
i doskonalenia systemu zarządzania BHP zgodnego
z ISO 45001 w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Pełnomocnika Systemu Zarządzania BHP zgodnego z ISO 45001.

Zgłoś swoje uczestnictwo
w szkoleniu


Pobierz kartę zgłoszenia
na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl
lub fax: 71 791 39 09

AKTUALNE TERMINY SZKOLENIA:

Aktualnie brak zaplanowanego terminu danego szkolenia – zapytaj o możliwość realizacji szkolenia w formie zamkniętej (szkolenie on-line lub stacjonarne)

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania szkolenia:
2 dni; 9:00-17:00 (16 godzin zajęć)

Miejsce realizacji szkolenia:
Wrocław

Karty zgłoszenia na szkolenie:
Pobierz w formacie PDF
Pobierz w formacie DOC

Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

KOSZT SZKOLENIA:

890,00 zł/ os. netto + 23% VAT
(1094,70 zł/ os. brutto)

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:

Przeprowadzenie egzaminu
Certyfikaty Pełnomocnika w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)
Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
Materiały szkoleniowe oraz informacyjne
W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek
i obiady

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu
oraz zakwaterowania

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
 2. Idea i podstawy Systemu Zarządzania BHP
  • System Zarządzania BHP
  • Podejście procesowe i cykl PDCA – model systemu zarządzania BHP
  • Podeście do ryzyka i szans
 3. Planowanie Systemu Zarządzania BHP
  • Powołanie i rola Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania BHP
  • Konsultacje i współudział pracowników
  • Określenie kontekstu organizacji i zakresu systemu
  • Identyfikacja mających zastosowanie przepisów prawa i innych oraz ocena zgodności z nimi
  • Ryzyko i szanse
   • ocena ryzyka zawodowego
   • identyfikacja i ocena ryzyka i szans
  • Polityka BHP, cele i sposoby ich realizacji
  • Identyfikacja oraz planowanie w zakresie gotowości i reagowania na wypadki i poważne awarie
  • Dokumentacja systemu zarządzania BHP
  • Wymagania normy ISO 45001
 4. Wdrażanie Systemu Zarządzania BHP
  • Wprowadzanie zmian w Organizacji wynikających z regulacji Systemu Zarządzania BHP
  • Zarządzanie informacją
  • Procesy zlecane na zewnątrz
  • Gotowość na wypadek wystąpienia poważnej awarii i reagowanie na nie
  • Świadomość i zaangażowanie pracowników Organizacji w sprawy BHP
 5. Weryfikacja Systemu Zarządzania BHP
  • Proaktywne i reaktywne metody monitorowania i pomiarów efektów działalności w dziedzinie BHP
  • Audity wewnętrzne
  • Ocena zgodności z mającymi zastosowanie przepisami prawa i innymi
  • Ćwiczenia związane z reagowaniem na poważne awarie
  • Przegląd Systemu Zarządzania BHP przez kierownictwo
  • Audity zewnętrzne
 6. Doskonalenie Systemu Zarządzania BHP
  • Idea działań korekcyjnych i korygujących
  • Weryfikacja i aktualizacja ceny ryzyka zawodowego, ryzyka i szans systemowych oraz dokumentacji Systemu Zarządzania
  • Zarządzanie zmianami
 7. Dyskusja, podsumowanie
 8. Egzamin końcowy

Co wyróżnia to szkolenie?


Czas trwania szkolenia

Jest optymalnie dostosowany do ilości materiału – szkolenia cechują się dużą intensywnością, wnikliwym, kompleksowym oraz indywidualnym omówieniem danej problematyki.


Prowadzący szkolenie

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania
w różnego typu organizacjach,
a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.


Grupy szkoleniowe

Składają się maksymalnie z 10 osób – tworzymy małe grupy, by każdemu uczestnikowi dać możliwość aktywnego udziału
w zajęciach oraz zapewnić bezpośredni kontakt
z trenerem.


Certyfikat Pełnomocnika

Wydajemy imienne, znakowane pieczęcią i indywidualnym numerem certyfikaty w języku polskim i angielskim, potwierdzające zdobycie odpowiednich kompetencji
i kwalifikacji.

Lokalizacja szkolenia