|

Szkolenie:
Pełnomocnik (Manager) ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Jakością (ISO 9001), Środowiskowego (ISO 14001) oraz BHP (ISO 45001)

Cel
szkolenia

Zapoznanie uczestników z planowaniem Zintegrowanego Systemów Zarządzania Jakością, Środowiskowego oraz BHP w organizacji (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001). Uczestnicy szkolenia poznają zasady wdrażania, utrzymywania , nadzorowania, doskonalenia systemów zarządzania w Organizacji
i roli Managera (Pełnomocnika) w tych procesach.

Do kogo skierowane
jest szkolenie

Szkolenie przeznaczone jest dla kandydatów na Pełnomocników i Pełnomocników Zintegrowanych Systemów Zarządzania wg norm ISO 9001,
ISO 14001, ISO 45001, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem perspektywicznych kwalifikacji zawodowych. Ukończenie szkolenia
i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania.

Zgłoś swoje uczestnictwo
w szkoleniu


Pobierz kartę zgłoszenia
na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl
lub ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania szkolenia:
3 dni; 9:00-17:00 (24 godzin zajęć)

Cena szkolenia zawiera:
– Przeprowadzenie egzaminu
– Certyfikat Pełnomocnika ds. ZSZ
– Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
– Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

Karty zgłoszenia na szkolenie:
Pobierz w formacie PDF
Pobierz w formacie DOC
ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE

SZKOLENIA STACJONARNE

Terminy szkoleń stacjonarnych:
Terminy aktualnie zaplanowanych szkoleń przedstawione są w Planie Szkoleń

Koszt szkolenia
Ceny aktualnie zaplanowanych szkoleń przedstawione są w Planie Szkoleń

Informacje dodatkowe:
– W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek
– Cena nie obejmuje kosztów dojazdu oraz zakwaterowania

SZKOLENIA ON-LINE

Terminy szkoleń on-line
Terminy aktualnie zaplanowanych szkoleń przedstawione są w Planie Szkoleń

Koszt szkolenia
Ceny aktualnie zaplanowanych szkoleń przedstawione są w Planie Szkoleń

Wymagany sprzęt i narzędzia:
– dostęp do internetu
– przeglądarka internetowa
– słuchawki i mikrofon (lub zestaw)

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
 2. Idea i podstawy Zintegrowanego Systemu Zarządzania
  • Podstawy systemów zarządzania i filary ich skuteczności
  • Rodzaje systemów zarządzania oraz ich podstawy
  • Systemy zintegrowane
  • Manager (Pełnomocnik) ds. SZ oraz jego rola w systemie
 3. Planowanie Systemu Zarządzania
  • Określenie kontekstu organizacji
  • Zakres systemu zarządzania
  • Podejście procesowe oraz cykl PDCA
  • Podejście odnoszące się do ryzyka i szans
  • Polityka, cele i sposoby ich realizacji
  • Dokumentacja systemu zarządzania
  • Struktura wymagań norm dotyczących systemów
  • Wymagania i interpretacja wymagań norm:
   • ISO 9001 – zarządzanie jakością
   • ISO 14001 – zarządzanie środowiskowe
   • ISO 45001 – zarządzanie BHP
 4. Wdrażanie Systemu Zarządzania
  • Wdrażanie: ewolucja czy rewolucja?
  • Zarządzanie informacją
  • Świadomość pracowników Organizacji
 5. Weryfikacja Systemu Zarządzania
  • Audity wewnętrzne
  • Ocena zgodności ze zobowiązaniami zgodności (przepisy prawa i inne wymagania) w zakresie ochrony środowiska oraz BHP
  • Przegląd zintegrowanego systemu zarządzania jakością,środowiskowego oraz BHP 
  • Testowanie i ćwiczenia w zakresie gotowości i reagowania na awarie i poważne wypadki
  • Monitorowanie i pomiary oraz analiza i ocena wyników systemu
  • Audity zewnętrzne
 6. Nadzorowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania
  • Postępowanie z niezgodnościami – idea działań korygujących
  • Zarządzanie zmianami
  • Doskonalenie systemów zarządzania
 7. Dyskusja, podsumowanie
 8. Egzamin końcowy

Zapoznaj się z najpopularniejszymi szkoleniami z zakresu Systemów Zarządzania


Czas trwania szkolenia

Jest optymalnie dostosowany do ilości materiału – szkolenia cechują się dużą intensywnością, wnikliwym, kompleksowym oraz indywidualnym omówieniem danej problematyki.


Prowadzący szkolenie

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania
w różnego typu organizacjach,
a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.


Grupy szkoleniowe

Liczebność grupy szkoleniowej zawsze jest uzależniona od formuły i rodzaju szkolenia.

Tworzymy grupy pozwalające na skuteczną realizację celów szkolenia.


Metodologia szkolenia

Zajęcia mają formę wykładów prowadzonych w sposób przystępny i zrozumiały dla słuchaczy, ćwiczeń indywidualnych i grupowych, dyskusji moderowanych, analiz przypadków.

Lokalizacja szkolenia