|

Szkolenie:
Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 i BHP
PN-N 18001 /OHSAS 18001

Cel szkolenia

Zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnych w pełnieniu funkcji Pełnomocnika (Managera), jako osoby koordynującej wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania wg norm ISO 9001 i PN-N 18001 /OHSAS 18001.

Do kogo skierowane jest szkolenie

Szkolenie przeznaczone jest dla kandydatów na Pełnomocników
i Pełnomocników Zintegrowanych Systemów Zarządzania wg norm ISO 9001
i PN-N 18001/ OHSAS 18001, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem perspektywicznych kwalifikacji zawodowych. Ukończenie szkolenia
i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. powyższych systemów zarządzania.

Pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
lub fax: 71 791 39 09


Zobacz harmonogram wszystkich szkoleń

Informacje organizacyjne:


Zapytaj o dostępność szkolenia

                     szkolenia@iso.org.pl
                     71 789 08 41


Czas trwania
szkolenia

                   3 dni; od 9:00 do 16:00
                   (21 godzin zajęć)


Miejsce realizacji szkolenia

                ul. Piłsudskiego 74
                50-020 Wrocław 
                Sprawdź na mapie

Zgłoszenie uczestnictwa w 3 prostych krokach:

Termin zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane są do 7 dni przed datą szkolenia

Karta zgłoszenia

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia (format: pdf/ doc) na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub faxem: 71 791 39 09

Dokonanie płatności

Uiszczenie opłaty za szkolenie na podstawie otrzymanego dokumentu proforma. Dokument otrzymują Państwo na wskazany adres e-mail

Koszt szkolenia

990,00 zł/ os. netto + 23% VAT (1217,70 zł/ os. brutto)

W cenę szkolenia wliczone jest:

 • 1. Przeprowadzenie egzaminu
 • 2. Certyfikaty Pełnomocnika w języku polskim i angielskim
  (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)
 • 3. Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
 • 4. Materiały szkoleniowe oraz informacyjne
 • 5. Poczęstunek i obiady

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu oraz zakwaterowania

Program szkolenia

Wprowadzenie
Wstęp do Systemów Zarządzania
 • Normalizacja – idea i jej cele w aspekcie Systemów Zarządzania
 • Zasady Systemu Zarządzania
 • Podstawowe definicje
 • Wdrażanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z cyklem PDCA
 • Podejście procesowe
 • Podejście uwzględniające ryzyko i możliwości
Planowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i BHP
 • Rola i zadania Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • Określenie kontekstu organizacji
 • Zakres Systemu Zarządzania
 • Identyfikacja mających zastosowanie przepisów prawa i innych wymagań
 • Zarządzanie Organizacją jako systemem wzajemnie powiązanych procesów
 • Polityka , cele i sposoby ich realizacji
 • Zarządzanie ryzykiem jako podstawa planowania skutecznego systemu
 • Identyfikacja i ocena ryzyka BHP na poszczególnych stanowiskach pracy
 • Wymagania norm
  • ISO 9001
  • PN-N 18001 oraz OHSAS 18001
Wdrażanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • Wprowadzanie zmian w Organizacji wynikających z regulacji Systemu Zarządzania
 • Zarządzanie informacją
 • Świadomość pracowników Organizacji
Weryfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • Audity wewnętrzne
 • Ocena zgodności z mającymi zastosowanie przepisami prawa BHP
 • Monitorowanie i pomiary, analizy i ocena wyników
 • Przegląd zarządzania przez kierownictwo
 • Testy i ćwiczenia związane z gotowością i reagowaniem na awarie
Nadzorowanie i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • Idea działań korygujących
 • Zarządzanie zmianami
 • Doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Dyskusja, podsumowanie
Egzamin końcowy

Zarządzanie Antykorupcyjne

 1. Audytor Wewnętrzny Systemu ISO 37001

Zarządzanie Ciągłością Działania

Zapisz się do naszego newslettera
aby otrzymywać od nas informacje o naszych
SZKOLENIACH

Zostawiając nam swój adres e-mail wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie informacji
dotyczących najbliższych terminów szkoleń.
Będą Państwo otrzymywać maksymalnie 2-3 wiadomości w miesiącu.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: RODO