|

Szkolenie:
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 i Bezpieczeństwem Informacji ISO/ IEC 27001

Cel szkolenia

Zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnych w pełnieniu funkcji Pełnomocnika, jako osoby koordynującej wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania wg norm ISO 9001 i ISO 27001.

Do kogo skierowane jest szkolenie

Szkolenie skierowane jest do kandydatów na Pełnomocników ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania wg normy ISO 9001 i ISO/ IEC 27001, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych, pragnących zdobyć wiedzę dotyczącą zasad i metod utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Pełnomocnika (Managera) ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania.

Pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl
lub fax: 71 791 39 09


Zobacz harmonogram wszystkich szkoleń

Informacje organizacyjne:


Zapytaj o dostępność szkolenia

                     szkolenia@iso.org.pl
                     71 789 08 41


Czas trwania
szkolenia

                   3 dni; od 9:00 do 17:00
                   (24 godziny zajęć)


Miejsce realizacji szkolenia

                ul. Piłsudskiego 74
                50-020 Wrocław 
                Sprawdź na mapie

Zgłoszenie uczestnictwa w 3 prostych krokach:

Termin zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane są do 7 dni przed datą szkolenia

Karta zgłoszenia

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia (format: pdf/ doc) na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub faxem: 71 791 39 09

Dokonanie płatności

Uiszczenie opłaty za szkolenie na podstawie otrzymanego dokumentu proforma. Dokument otrzymują Państwo na wskazany adres e-mail

Koszt szkolenia

1090,00 zł/ os. netto + 23% VAT (1340,70 zł/ os. brutto)

W cenę szkolenia wliczone jest:

 • 1. Przeprowadzenie egzaminu
 • 2. Certyfikaty Pełnomocnika w języku polskim i angielskim
  (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)
 • 3. Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
 • 4. Materiały szkoleniowe oraz informacyjne
 • 5. Poczęstunek i obiady

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu oraz zakwaterowania

Program szkolenia

Wprowadzenie
Idea i podstawy Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • Podstawy systemów zarządzania i filary ich skuteczności
 • Rodzaje systemów zarządzania oraz ich podstawy
 • Systemy zintegrowane
 • Manager (Pełnomocnik) ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz jego rola w systemie
Planowanie Systemu Zarządzania
 • Określenie kontekstu organizacji
 • Zakres systemu zarządzania
 • Mające zastosowanie przepisy prawa/li>
 • Podejście procesowe oraz cykl PDCA
 • Podejście odnoszące się do ryzyka i szans z wykorzystaniem standardów ISO 31000 oraz ISO 27005
 • Strategia i działania odnoszące się do ryzyka i szans w tym określenie zabezpieczeń i ich celów (ISO 27002)
 • Polityka, cele i sposoby ich realizacji
 • Dokumentacja systemu zarządzania
 • Struktura wymagań norm dotyczących systemów
 • Wymagania i interpretacja wymagań norm:
  • ISO 9001 – zarządzanie jakością
  • ISO 27001 – zarządzanie bezpieczeństwem informacji
Wdrażanie Systemu Zarządzania
 • Wdrażanie: ewolucja czy rewolucja?
 • Realizacja planu postępowania z ryzykiem
 • Zarządzanie informacją
 • Świadomość pracowników Organizacji
Weryfikacja Systemu Zarządzania
 • Audity wewnętrzne
 • Przegląd zintegrowanego systemu zarządzania
 • Weryfikacja skuteczności stosowanych zabezpieczeń
 • Monitorowanie i pomiary oraz analiza i ocena wyników systemu
 • Audity zewnętrzne
Nadzorowanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • Postępowanie z niezgodnościami w tym z incydentami i zdarzeniami dotyczącymi bezpieczeństwa informacji – idea działań korygujących
 • Zarządzanie zmianami
 • Doskonalenie systemów zarządzania
Dyskusja, podsumowanie
Egzamin końcowy

Zarządzanie Antykorupcyjne

 1. Audytor Wewnętrzny Systemu ISO 37001

Zarządzanie Ciągłością Działania

Zapisz się do naszego newslettera
aby otrzymywać od nas informacje o naszych
SZKOLENIACH

Zostawiając nam swój adres e-mail wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie informacji
dotyczących najbliższych terminów szkoleń.
Będą Państwo otrzymywać maksymalnie 2-3 wiadomości w miesiącu.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: RODO