|

Szkolenie:
Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001
i Zarządzania Środowiskowego ISO 14001

Cel szkolenia

 • Zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnych w pełnieniu funkcji Pełnomocnika, jako osoby koordynującej wdrażanie i doskonalenie zintegrowanych systemów zarządzania wg norm ISO 9001 i ISO 14001
 • Poprawa efektywności organizacji oraz zminimalizowanie niezbędnych zasobów, jak dokumentacja czy środki finansowe związane z zarządzaniem zintegrowanymi systemami zarządzania
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na interpretację wymagań norm ISO 9001, ISO 14001
 • Przygotowanie do prowadzenia skutecznych auditów wewnętrznych zintegrowanych systemów zarządzania w organizacji

Do kogo skierowane jest szkolenie

Szkolenie przeznaczone jest dla kandydatów na Pełnomocników ds. Systemów Zarządzania wg norm ISO 9001 i ISO 14001, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem perspektywicznych kwalifikacji zawodowych. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania.

Pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
lub fax: 71 791 39 09


Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem szkoleń oferowanych przez MALON GROUP

Informacje organizacyjne:


Zapytaj o dostępność szkolenia

                     szkolenia@iso.org.pl
                     71 789 08 41


Czas trwania
szkolenia

                   3 dni; od 9:00 do 16:00
                   (21 godzin zajęć)


Miejsce realizacji szkolenia

                ul. Piłsudskiego 74
                50-020 Wrocław 
                Sprawdź na mapie

Zgłoszenie uczestnictwa w 3 prostych krokach:

Termin zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane są do 7 dni przed datą szkolenia

Karta zgłoszenia

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia (format: pdf/ doc) na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub faxem: 71 791 39 09

Dokonanie płatności

Uiszczenie opłaty za szkolenie na podstawie otrzymanego dokumentu proforma. Dokument otrzymują Państwo na wskazany adres e-mail

Koszt szkolenia

990,00 zł/ os. netto + 23% VAT (1217,70 zł/ os. brutto)

W cenę szkolenia wliczone jest:

 • 1. Przeprowadzenie egzaminu
 • 2. Certyfikaty Pełnomocnika w języku polskim i angielskim
  (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)
 • 3. Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
 • 4. Materiały szkoleniowe oraz informacyjne
 • 5. Poczęstunek i obiady

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu oraz zakwaterowania

Program szkolenia

Wprowadzenie
Idea i podstawy systemów zarządzania
 • Zasady systemu zarządzania
 • Cykl PDCA i podejście procesowe
 • Podejście odnoszące się do ryzyka i szans
Przepisy prawne dotyczące zintegrowanych systemów zarządzania
Zintegrowany system zarządzania
 • Definicje
 • Obszary i procesy wspólne
 • Kontekst organizacji
 • Określenie procesów i ich wzajemnych zależności
 • Określenie działań odnoszących się do ryzyka i szans
 • Dokumentacja zintegrowanego systemu zarządzania
 • Ćwiczenia praktyczne
Wymagania norm ISO 9001, ISO 14001
 • Elementy systemu zarządzania jakością – wymagania ISO 9001
 • Elementy systemu zarządzania środowiskowego- wymagania ISO 14001
 • Interpretacja wymagań norm – ćwiczenia praktyczne
Odpowiedzialność i rola Pełnomocnika (Managera) w organizacji
 • Powołanie Pełnomocnika – odpowiedzialności i uprawnienia
 • Podnoszenie świadomości i szkolenia pracowników
 • Planowanie i nadzorowanie działań w systemie zarządzania (działania odnoszące się do ryzyka i szans, cele i sposoby ich realizacji, aspekty środowiskowe, zarządzanie zobowiązaniami zgodności)
 • Rola i zakres obowiązków i odpowiedzialności Pełnomocnika na poszczególnych etapach cyklu życia systemu zarządzania
Planowanie i nadzorowanie auditów wewnętrznych
 • Cele, zadania i rodzaje auditów
 • Zespół auditorów wewnętrznych
 • Auditowanie zintegrowanych systemów zarządzania
 • Nadzorowanie realizacji programu auditów
 • Audity zewnętrzne (strony drugiej i trzeciej)
Przegląd zintegrowanego systemu zarządzania
 • Zebranie danych wejściowych do przeglądu
 • Przeprowadzenie przeglądu zintegrowanego systemu zarządzania
 • Dokumentowanie wyników przeglądu zarządzania
Ciągłe doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania
Dyskusja, podsumowanie
Egzamin końcowy

Zarządzanie Antykorupcyjne

 1. Audytor Wewnętrzny Systemu ISO 37001

Zarządzanie Ciągłością Działania

Lokalizacja szkolenia

Zapisz się do naszego newslettera
aby otrzymywać od nas informacje o naszych
SZKOLENIACH

Zostawiając nam swój adres e-mail wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie informacji
dotyczących najbliższych terminów szkoleń.
Będą Państwo otrzymywać maksymalnie 2-3 wiadomości w miesiącu.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: RODO