|

Szkolenie:
"Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001), Środowiskowego (ISO 14001) oraz BHP (PN-N 18001 /OHSAS 18001)"

Cel
szkolenia

Zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnych
w pełnieniu funkcji Pełnomocnika, jako osoby koordynującej wdrażanie i doskonalenie Zintegrowanych Systemów Zarządzania
wg norm ISO 9001, ISO 14001, PN-N/ OHSAS 18001.

Do kogo skierowane
jest szkolenie

Szkolenie przeznaczone jest dla kandydatów
na Pełnomocników i Pełnomocników Zintegrowanych Systemów Zarządzania wg norm ISO 9001, ISO 14001, PN-N/ OHSAS 18001, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem perspektywicznych kwalifikacji zawodowych. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania.

Zgłoś swoje uczestnictwo
w szkoleniu


Pobierz kartę zgłoszenia
na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl
lub fax: 71 791 39 09

AKTUALNE TERMINY SZKOLENIA:

Aktualnie brak terminu danego szkolenia – zapytaj o możliwość uczestnictwa w formie zamkniętej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania szkolenia:
3 dni; 9:00-17:00 (24 godziny zajęć)

Miejsce realizacji szkolenia:
Wrocław

Karty zgłoszenia na szkolenie:
Pobierz w formacie PDF
Pobierz w formacie DOC

Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

KOSZT SZKOLENIA:

990,00 zł/ os. netto + 23% VAT
(1 217,70 zł/ os. brutto)

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:

Przeprowadzenie egzaminu
Certyfikaty Pełnomocnika w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)
Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
Materiały szkoleniowe oraz informacyjne
W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek
i obiady

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu
oraz zakwaterowania

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
 2. Wstęp do Systemów Zarządzania
  • Normalizacja – idea i jej cele w aspekcie Systemów Zarządzania
  • Zasady Systemu Zarządzania
  • Wdrażanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnie z cyklem PDCA
  • Podejście procesowe
  • Podejście uwzględniające ryzyko i możliwości
  • Podstawowe definicje
 3. Planowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP
  • Powołanie Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
   • wymagania stawiane osobie pełniącej funkcję Pełnomocnika
   • zakres odpowiedzialności i uprawnień Pełnomocnika
  • Rola Pełnomocnika na etapie planowania systemu
  • Określenie kontekstu organizacji
  • Zakres Systemu Zarządzania
  • Identyfikacja mających zastosowanie przepisów prawa
   • ogóle przepisy prawa z zakresu ochrony środowiska
   • ogólne przepisy prawa z zakresu BHP
  • Zarządzanie Organizacją jako systemem wzajemnie powiązanych procesów
   • rodzaje procesów oraz zasady ich identyfikowania w organizacjach
   • mapa procesów – wzajemne powiązania procesów
   • zarządzanie procesami, monitorowanie procesów – wskaźniki procesów
  • Polityka Jakości, Środowiska, BHP – filar systemu zarządzania
  • Zarządzanie ryzykiem jako podstawa planowania skutecznego systemu
  • Identyfikacja i ocena aspektów oraz potencjalnych awarii środowiskowych
  • Identyfikacja i ocena ryzyka BHP na poszczególnych stanowiskach pracy
  • Cele i sposoby ich realizacji
  • Wymagania norm
   • ISO 9001
   • ISO 14001
   • PN-N 18001/ OHSAS 18001
 4. Wdrażanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania
  • Rola Pełnomocnika na etapie wdrażania Systemu Zarządzania
  • Wprowadzanie zmian w Organizacji wynikających z regulacji Systemu Zarządzania
  • Zarządzanie informacją
  • Świadomość pracowników Organizacji
 5. Weryfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania
  • Rola Pełnomocnika na etapie weryfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania
  • Audity wewnętrzne
  • Ocena zgodności z mającymi zastosowanie przepisami prawa ochrony środowiska i BHP
  • Przegląd zarządzania przez kierownictwo sposobem oceny skuteczności systemu
  • Ćwiczenia związane z reagowaniem na awarie
  • Analiza danych – istota i metody analizy
   • narzędzia
   • wykorzystanie narzędzi informatycznych
  • Audity zewnętrzne
   • audity Klienta
   • audity jednostek certyfikujących
 6. Nadzorowanie i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania
  • Rola Pełnomocnika na etapie doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania
  • Idea działań korygujących
  • Zarządzanie zmianami
  • Doskonalenie Systemu Zarządzania
 7. Dyskusja, podsumowanie
 8. Egzamin końcowy

Zapoznaj się ze szkoleniami
z zakresu Zintegrowanego Systemu Zarządzania:

Co wyróżnia to szkolenie?


Czas trwania szkolenia

Jest optymalnie dostosowany do ilości materiału – szkolenia cechują się dużą intensywnością, wnikliwym, kompleksowym oraz indywidualnym omówieniem danej problematyki.


Prowadzący szkolenie

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania
w różnego typu organizacjach,
a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.


Grupy szkoleniowe

Składają się maksymalnie z 10 osób – tworzymy małe grupy, by każdemu uczestnikowi dać możliwość aktywnego udziału
w zajęciach oraz zapewnić bezpośredni kontakt
z trenerem.


Metodologia szkolenia

Zajęcia mają formę wykładów prowadzonych w sposób przystępny i zrozumiały dla słuchaczy, ćwiczeń indywidualnych i grupowych, dyskusji moderowanych, analiz przypadków.

Lokalizacja szkolenia