|

Szkolenie:
Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO 9001, ISO 14001,
PN–N 18001 /OHSAS 18001 oraz ISO 22000

Cel szkolenia

 • Zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnych w pełnieniu funkcji Pełnomocnika, jako osoby koordynującej wdrażanie i doskonalenie zintegrowanych systemów zarządzania wg norm ISO 9001, ISO 14001,
  PN–N 18001 /OHSAS 18001, ISO 22000;
 • Poprawa efektywności organizacji oraz zminimalizowanie niezbędnych zasobów, jak dokumentacja czy środki finansowe związane z zarządzaniem zintegrowanymi systemami zarządzania;
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na interpretację wymagań norm ISO 9001, ISO 14001, PN–N 18001 /OHSAS 18001, ISO 22000.

Do kogo skierowane jest szkolenie

Szkolenie przeznaczone jest dla kandydatów na Pełnomocników (Managerów)
i obecnych Pełnomocników Zintegrowanych Systemów Zarządzania wg norm
ISO 9001, ISO 14001, PN–N 18001 / OHSAS 18001, ISO 22000, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem perspektywicznych kwalifikacji zawodowych.
Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania.

Pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij 
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
lub fax: 71 791 39 09


Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem szkoleń oferowanych przez MALON GROUP

Informacje organizacyjne:


Zapytaj o dostępność szkolenia przez e-mail

                     szkolenia@iso.org.pl


Zapytaj o terminy i dostępność szkolenia telefonicznie

                   71 789 08 41

Program szkolenia

Wprowadzenie
Wstęp do Systemów Zarządzania
 • Wymagania norm ISO 9001, ISO 14001 i PN-N 18001 /OHSAS 18001, ISO 22000
 • Podstawowe przepisy prawne odnoszące się do Systemów Zarządzania
Omówienie zasad Zintegrowanych Systemów Zarządzania
 • Definicje
 • Podejście procesowe
 • Podejście odnoszące się do ryzyka i szans
 • Dokumentacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • Planowanie, wdrażanie, monitorowanie i doskonalenie Systemu
 • Ćwiczenia praktyczne
Zarys przepisów prawnych dotyczących Zintegrowanych Systemów Zarządzania
Rola Pełnomocnika w Organizacji
 • Powołanie Pełnomocnika
 • Podnoszenie świadomości i szkolenia pracowników
 • Co ma wpływ na wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania?
 • Zapewnienie zasobów do prawidłowego funkcjonowania Systemu
 • Planowanie działań w Systemie Zarządzania (m.in.: cele, aspekty środowiskowe, analiza zagrożeń BHP, ocena ryzyka bezpieczeństwa żywności)
 • Opracowanie, wdrożenie i funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • Weryfikacja i doskonalenie Systemu
 • Przeprowadzanie przeglądu Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Audity wewnętrzne (strony pierwszej) Zintegrowanych Systemów Zarządzania
 • Cele, zadania i rodzaje auditów
 • Auditowanie procesów Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • Przygotowanie, prowadzenie i dokumentowanie auditu
 • Formułowanie niezgodności
 • Działania poauditowe
Audity zewnętrzne (strony drugiej i trzeciej)
Nadzorowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania
 • Postępowanie z niezgodnościami – idea działań korygujących
 • Zarządzanie zmianami
 • Doskonalenie systemów zarządzania
Dyskusja, podsumowanie
Egzamin końcowy

Zarządzanie Antykorupcyjne

 1. Audytor Wewnętrzny Systemu ISO 37001

Zarządzanie Ciągłością Działania

Zapisz się do naszego newslettera
aby otrzymywać od nas informacje o naszych
SZKOLENIACH

Zostawiając nam swój adres e-mail wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie informacji
dotyczących najbliższych terminów szkoleń.
Będą Państwo otrzymywać maksymalnie 2-3 wiadomości w miesiącu.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: RODO