|

Szkolenie:
Ochrona danych osobowych – praktyczne podejście zgodne z Rozporządzeniem RODO

Cel
szkolenia

Zapoznanie uczestników z podstawowymi obowiązkami wynikającymi z wymagań Rozporządzenia RODO oraz pozostałych mających zastosowanie przepisów prawa.
Zapewnienie z projektem implementacji systemu ochrony danych osobowych zgodnych z wymaganiami Rozporządzeniem RODO oraz mających zastosowanie przepisów prawa.

Do kogo skierowane
jest szkolenie

Przedstawiciele kadry kierowniczej i stanowisk administracyjnych, którzy w ramach swoich obowiązków lub obowiązków podległych sobie działów przetwarzają dane osobowe (niezależnie od kategorii osób, których dane są przetwarzane). Szkolenie przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą uzyskać informacje odnośnie zadań, obowiązków
i odpowiedzialności związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Zgłoś swoje uczestnictwo
w szkoleniu


Pobierz kartę zgłoszenia
na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl
lub ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

 1. Pozyskanie wiedzy dotyczącej obowiązków wynikających z wymagań Rozporządzenia RODO 
 2. Uzyskanie i wykorzystanie wiedzy w zakresie właściwego działania organizacji zgodnie z RODO
 3. Identyfikacja potencjalnych obszarów zagrożenia i ryzyka związanych
  z przetwarzaniem i ochroną danych – jego minimalizacja i ograniczanie zgodnie z wymogami RODO
 4. Pozyskanie wiedzy w zakresie możliwych do zastosowania zabezpieczeń technicznych i administracyjnych  danych osobowych

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU

 1. Działanie organizacji zgodnie z RODO to działanie obligatoryjne
 2. Każdy, kto przekazuje dane osobowe do organizacji chce, aby jego dane były bezpieczne
 3. Naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych może nieść za sobą negatywne skutki dla organizacji, takie jak, np. utrata wizerunku i zaufania
 4. Nie przestrzeganie właściwych zasad bezpieczeństwa danych osobowych może skutkować karami finansowymi nawet do 20 mln. Euro a także konsekwencjami prawnymi

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania szkolenia:
1 dzień; 9:00-16:00 (7 godzin zajęć)

Cena szkolenia zawiera:
– Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
– Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

Karty zgłoszenia na szkolenie:
Pobierz w formacie PDF
Pobierz w formacie DOC
ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE

SZKOLENIA STACJONARNE

Terminy szkoleń stacjonarnych:
Terminy aktualnie zaplanowanych szkoleń przedstawione są w Planie Szkoleń

Cena szkolenia
Ceny aktualnie zaplanowanych szkoleń przedstawione są w Planie Szkoleń

Informacje dodatkowe:
– W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek
– Cena nie obejmuje kosztów dojazdu oraz zakwaterowania

SZKOLENIA ON-LINE

Terminy szkoleń on-line
Terminy aktualnie zaplanowanych szkoleń przedstawione są w Planie Szkoleń

Cena szkolenia
Ceny aktualnie zaplanowanych szkoleń przedstawione są w Planie Szkoleń

Wymagany sprzęt i narzędzia:
– dostęp do internetu
– przeglądarka internetowa
– słuchawki i mikrofon (lub zestaw)

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
 2. Aktualne przepisy dotyczące danych osobowych
 3. Terminy i definicje
 4. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych
 5. Zasada ochrony danych osobowych na etapie projektowania, tzw. privacy by design,
  jak i eksploatacji, tzw. privacy by default
 6. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 7. Wdrażanie systemu ochrony danych osobowych:
  • Identyfikacja i określenie czynności przetwarzania
  • Analiza i ocena ryzyka oraz ocena skutków (DPIA)
  • Określenie zabezpieczeń technicznych i administracyjnych
  • Dokumentacja systemu ochrony danych osobowych
 8. Prawa osób dotyczące przetwarzania ich danych osobowych i reagowanie na żądania osób, których dane przetwarzamy
 9. Postępowanie w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych
 10. Dyskusja i podsumowanie

Co wyróżnia to szkolenie?


Czas trwania szkolenia

Jest optymalnie dostosowany do ilości materiału – szkolenia cechują się dużą intensywnością, wnikliwym, kompleksowym oraz indywidualnym omówieniem danej problematyki.


Prowadzący szkolenie

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania
w różnego typu organizacjach,
a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.


Grupy szkoleniowe

Liczebność grupy szkoleniowej zawsze jest uzależniona od formuły i rodzaju szkolenia.

Tworzymy grupy pozwalające na skuteczną realizację celów szkolenia


Metodologia szkolenia

Zajęcia mają formę wykładów prowadzonych w sposób przystępny i zrozumiały dla słuchaczy, ćwiczeń indywidualnych i grupowych, dyskusji moderowanych, analiz przypadków.

Lokalizacja szkolenia