|

Szkolenie:
Ochrona danych osobowych – praktyczne podejście zgodne z Rozporządzeniem RODO

Cel
szkolenia

Zapoznanie uczestników z podstawowymi obowiązkami wynikającymi z wymagań Rozporządzenia RODO oraz pozostałych mających zastosowanie przepisów prawa.

Do kogo skierowane
jest szkolenie

Przedstawiciele kadry kierowniczej i stanowisk administracyjnych, którzy w ramach swoich obowiązków lub obowiązków podległych sobie działów przetwarzają dane osobowe (niezależnie od kategorii osób, których dane są przetwarzane). Szkolenie przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą uzyskać informacje odnośnie zadań, obowiązków
i odpowiedzialności związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Zgłoś swoje uczestnictwo
w szkoleniu


Pobierz kartę zgłoszenia
na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
lub fax: 71 791 39 09

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

 1. Pozyskanie wiedzy dotyczącej obowiązków wynikających z wymagań Rozporządzenia RODO 
 2. Uzyskanie i wykorzystanie wiedzy w zakresie właściwego działania organizacji zgodnie z RODO
 3. Identyfikacja potencjalnych obszarów zagrożenia i ryzyka związanych
  z przetwarzaniem i ochroną danych – jego minimalizacja i ograniczanie zgodnie z wymogami RODO
 4. Pozyskanie wiedzy w zakresie możliwych do zastosowania zabezpieczeń danych osobowych

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU

Ponieważ:

 1. działanie organizacji zgodnie z RODO to działanie obligatoryjne
 2. każdy, kto przekazuje dane osobowe do organizacji chce, aby jego dane były bezpieczne
 3. naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych może nieść za sobą negatywne skutki dla organizacji, takie jak, np. utrata wizerunku i zaufania
 4. nie przestrzeganie właściwych zasad bezpieczeństwa danych osobowych może skutkować karami finansowymi nawet do 20 mln. Euro a także konsekwencjami prawnymi

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania szkolenia:
1 dzień; 9:00-16:00 (7 godzin zajęć)

Miejsce realizacji szkolenia:
Wrocław

Karty zgłoszenia na szkolenie:
Pobierz w formacie PDF
Pobierz w formacie DOC

Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

KOSZT SZKOLENIA:

490,00 zł/ os. netto + 23% VAT
(602,70 zł/ os. brutto)

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
Materiały szkoleniowe oraz informacyjne
W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu
oraz zakwaterowania

Program szkolenia

 1. Wstęp,

 2. Aktualne przepisy dotyczące danych osobowych,

 3. Podstawowe wymagania RODO dotyczące danych osobowych w tym:
  • Zasady przetwarzania danych osobowych
  • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  • Powierzenie przetwarzania danych osobowych
  • Obowiązki informacyjne względem osób, których dane przetwarzamy
  • Ocena ryzyka jako podstawa systemu ochrony danych osobowych
  • Zasada ochrony danych osobowych na etapie projektowania, tzw. privacy by design,
   jak i eksploatacji, tzw. privacy by default
  • Nowe prawa osób dotyczące przetwarzania ich danych osobowych i reagowanie na żądania osób, których dane przetwarzamy
  • Zarządzanie incydentami czyli obowiązki w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych
 4. Nowe obowiązki Administratora Danych
 5. Konsekwencje nie przestrzeganie wymagań RODO

 6. Dyskusja i podsumowanie

Co wyróżnia to szkolenie?


Czas trwania szkolenia

Jest optymalnie dostosowany do ilości materiału – szkolenia cechują się dużą intensywnością, wnikliwym, kompleksowym oraz indywidualnym omówieniem danej problematyki.


Prowadzący szkolenie

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania
w różnego typu organizacjach,
a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.


Grupy szkoleniowe

Składają się maksymalnie z 10 osób – tworzymy małe grupy, by każdemu uczestnikowi dać możliwość aktywnego udziału
w zajęciach oraz zapewnić bezpośredni kontakt
z trenerem.


Metodologia szkolenia

Zajęcia mają formę wykładów prowadzonych w sposób przystępny i zrozumiały dla słuchaczy, ćwiczeń indywidualnych i grupowych, dyskusji moderowanych, analiz przypadków.

Lokalizacja szkolenia

Zapisz się do naszego newslettera
aby otrzymywać od nas informacje o naszych
SZKOLENIACH

Zostawiając nam swój adres e-mail wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie informacji
dotyczących najbliższych terminów szkoleń.
Będą Państwo otrzymywać maksymalnie 2-3 wiadomości w miesiącu.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: RODO