|

Szkolenie:
"Ochrona danych osobowych – praktyczne podejście zgodne z rozporządzeniem RODO"

Cel
szkolenia

Zmiany jakie wprowadza RODO będą dotyczyły każdej organizacji. Dzięki szkoleniu zapoznasz
się z ich najważniejszymi zmianami, dowiesz
się jak skutecznie wdrożyć nowe regulacje wynikające z rozporządzenia RODO w swojej organizacji, w tym będziesz umiał zidentyfikować
te obszary, kwalifikacje oraz wymagania co do
osób, których bezpośrednio lub pośrednio
będzie dotyczyło nowe prawo.

Do kogo skierowane
jest szkolenie

 1. Administratorzy bezpieczeństwa informacji, audytorzy, pracownicy zajmujący się ochroną danych osobowych
 2. Pracownicy działu kadr, finansów, bezpieczeństwa informacji
 3. Dyrektorzy, kierownicy, kadra menadżerska

Zgłoś swoje uczestnictwo
w szkoleniu


Pobierz kartę zgłoszenia
na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres 
e-mail: szkolenia@malongroup.pl
lub fax: 71 791 39 09

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

 1. Pozyskanie wiedzy dotyczącej różnic pomiędzy RODO, a UODO
  i jej wpływ na dotychczasową działalność organizacji
 2. Pozyskanie wiedzy w zakresie stosowanych zabezpieczeń danych osobowych
 3. Uzyskanie i wykorzystanie wiedzy w zakresie właściwego działania organizacji zgodnie z RODO
 4. Identyfikacja potencjalnych obszarów zagrożenia i ryzyka związanych
  z przetwarzaniem i ochroną danych – jego minimalizacja i ograniczanie zgodnie z wymogami RODO

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU

 1. Ponieważ działanie organizacji zgodnie z RODO to działanie obligatoryjne
 2. Ponieważ każdy, kto przekazuje dane osobowe do organizacji chce,
  aby jego dane były bezpieczne
 3. Ponieważ naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych może nieść
  za sobą negatywne skutki dla organizacji, takie jak, np. utrata wizerunku czy zaufania
 4. Ponieważ nie przestrzeganie właściwych zasad bezpieczeństwa danych osobowych może skutkować karami finansowymi nawet do 20 mln. Euro a także konsekwencjami prawnymi

AKTUALNE TERMINY SZKOLENIA:

Aktualnie brak terminu danego szkolenia – zapytaj o możliwość uczestnictwa w formie zamkniętej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania szkolenia:
1 dzień; 9:00-15:00 (6 godzin zajęć)

Miejsce realizacji szkolenia:
Wrocław

Karty zgłoszenia na szkolenie:
Pobierz w formacie PDF
Pobierz w formacie DOC

Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@malongroup.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

KOSZT SZKOLENIA:

490,00 zł/ os. netto + 23% VAT = 602,70 zł/ os. brutto

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
Materiały szkoleniowe oraz informacyjne
W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu
oraz zakwaterowania

Program szkolenia

 1. Wstęp,
 2. Aktualne przepisy dotyczące danych osobowych,
 3. Wymagania RODO dotyczące danych osobowych w tym:
  • Zasady legalności przetwarzania danych osobowych
  • Nowe prawa obywateli dotyczące danych osobowych
  • Powierzenie przetwarzania danych osobowych
  • Obowiązek informacyjny
  • Obowiązek dotyczący oceny skutków dla ochrony danych osobowych
  • Zasada ochrony danych osobowych na etapie projektowania, tzw. privacy by design,
   jak i eksploatacji, tzw. privacy by default
  • Obowiązki w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych
 4. Różnice pomiędzy UODO a RODO
 5. Nowe obowiązki Administratora Danych
 6. Kary za nie przestrzeganie wymagań RODO
 7. Stosowane zabezpieczenia w zakresie ochrony danych osobowych
 8. Dyskusja i podsumowanie

Co wyróżnia to szkolenie?


Czas trwania szkolenia

Jest optymalnie dostosowany do ilości materiału – szkolenia cechują się dużą intensywnością, wnikliwym, kompleksowym oraz indywidualnym omówieniem danej problematyki.


Prowadzący szkolenie

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania
w różnego typu organizacjach,
a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.


Grupy szkoleniowe

Składają się maksymalnie z 10 osób – tworzymy małe grupy, by każdemu uczestnikowi dać możliwość aktywnego udziału
w zajęciach oraz zapewnić bezpośredni kontakt
z trenerem.


Metodologia szkolenia

Zajęcia mają formę wykładów prowadzonych w sposób przystępny i zrozumiały dla słuchaczy, ćwiczeń indywidualnych i grupowych, dyskusji moderowanych, analiz przypadków.

Lokalizacja szkolenia

Zapisz się do naszego newslettera
aby otrzymywać od nas informacje o naszych
SZKOLENIACH

Zostawiając nam swój adres e-mail wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie informacji
dotyczących najbliższych terminów szkoleń.
Będą Państwo otrzymywać maksymalnie 2-3 wiadomości w miesiącu.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: RODO