|

Szkolenie:
Ocena zgodności oraz podstawowe wymagania prawne
z zakresu prawa ochrony środowiska

Cel
szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu podstawowych wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska aby umożliwić im przeprowadzenie oceny zgodności z tymi przepisami prawnymi. Identyfikacja mających zastosowanie przepisów prawa oraz ocena zgodności z tymi przepisami oraz innymi zobowiązaniami zgodności jest jednym z istotniejszych wymagań normy ISO 14001.

Do kogo skierowane
jest szkolenie

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych problematyką oceny zgodności
z wymaganiami prawnymi oraz podstawowych wymagań prawnych z zakresu prawa ochrony środowiska oraz pracowników firm, które chcą wdrażać system zarządzania środowiskiem zgodny
z wymaganiami normy ISO 14001 lub będących
w trakcie wdrażania systemu.

Zgłoś swoje uczestnictwo
w szkoleniu


Pobierz kartę zgłoszenia
na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl
lub fax: 71 791 39 09

AKTUALNE TERMINY SZKOLENIA:

Aktualnie brak terminu danego szkolenia – zapytaj o możliwość uczestnictwa w formie zamkniętej

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania szkolenia:
1 dzień; 9:00-17:00 (8 godzin zajęć)

Miejsce realizacji szkolenia:
ul. Piłsudskiego 74; 50-020 Wrocław
Sprawdź na mapie

Karty zgłoszenia na szkolenie:
Pobierz w formacie PDF
Pobierz w formacie DOC

Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

KOSZT SZKOLENIA:

390,00 zł/ os. netto + 23% VAT = 479,70 zł/ os brutto

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
Materiały szkoleniowe oraz informacyjne
W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu
oraz zakwaterowania

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
   
 2. Wymagania normy ISO 14001 w zakresie identyfikacji i nadzorowania wymagań prawnych
   
 3. Podstawowe wymagania prawne z dziedziny ochrony środowiska
   
 4. Ocena zgodności z wymaganiami prawnymi
   
 5. Identyfikacja wymagań prawnych oraz ocena zgodności z wymaganiami prawnymi
   
 6. Dyskusja, podsumowanie

Co wyróżnia to szkolenie?


Czas trwania szkolenia

Jest optymalnie dostosowany do ilości materiału – szkolenia cechują się dużą intensywnością, wnikliwym, kompleksowym oraz indywidualnym omówieniem danej problematyki.


Prowadzący szkolenie

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania
w różnego typu organizacjach,
a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.


Grupy szkoleniowe

Składają się maksymalnie z 10 osób – tworzymy małe grupy, by każdemu uczestnikowi dać możliwość aktywnego udziału
w zajęciach oraz zapewnić bezpośredni kontakt
z trenerem.


Imienne zaświadczenie

Każdy słuchacz, uczestniczący
w naszym szkoleniu otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające udział
w zajęciach.

Lokalizacja szkolenia