|

WITAJ W MALON GROUP - KILKA SŁÓW O NAS

Od ponad 18 lat z pasją i zaangażowaniem wspieramy przedsiębiorstwa naszych klientów w zwiększaniu efektywności ich funkcjonowania oraz pracowników w rozwijaniu ich kwalifikacji i budowaniu karier zawodowych. Zasadniczym obszarem naszej działalności są usługi doradcze oraz szkoleniowe z zakresu systemów zarządzania.

Jesteśmy jednocześnie konsultantami i praktykującymi audytorami, znającymi również praktyczne aspekty prowadzenia biznesu i działalności gospodarczej. Potrafimy, więc patrzeć na funkcjonowanie organizacji oraz jej pracowników z wielu perspektyw.

Umiejętnie korzystamy z wyjątkowej możliwości, jaką jest łączenie posiadanej specjalistycznej wiedzy teoretycznej oraz praktycznych doświadczeń zdobywanych w ramach projektów wdrożeniowych z kwalifikacjami trenerskimi nabywanymi w pracy szkoleniowej.

To nasi klienci – uczestnicy naszych szkoleń, są najważniejszymi recenzentami naszej pracy. Ich opinie, sugestie i uwagi motywują nas do dalszej pracy, stanowiąc dla nas źródło siły i inspiracji do ciągłego doskonalenia naszych usług, pogłębiania wiedzy oraz zwiększania umiejętności. Zapraszamy do zapoznania z listą firm dla których realizowaliśmy usługi szkoleniowe [Lista referencyjna]. 

Dlatego bezustannie śledzimy rynek i badamy aktualne trendy. Jednocześnie z uwagą słuchamy naszych klientów, analizując ich potrzeby i oczekiwania, wychodzimy na przeciw ich wymaganiom wprowadzając nowe tematy i autorskie programy, precyzyjnie dobieramy cele, treści szkoleń. Stosujemy urozmaicone narzędzia i techniki prowadzenia zajęć i niestandardowe metody pracy, doceniane przez uczestników.

Jako instytucja szkoleniowa jesteśmy poddawani zewnętrznym weryfikacjom. Potwierdzeniem tego są między innymi:

  • posiadany już od 2006 roku (jako DPF MALON) wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych [wpis do RIS
  • wpis do ogólnopolskiej Bazy Usług Rozwojowych prowadzony przez PARP [wpis do BUR].

Pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl
lub fax: 71 791 39 09


Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem szkoleń oferowanych przez CDS MALON

Podczas zajęć prezentujemy przykłady, odnosząc się do rzeczywistych sytuacji i zagadnień z którymi zetknęliśmy się podczas wieloletniej współpracy z klientami z różnych branż w przedsiębiorstwach i organizacjach o zróżnicowanych profilach działalności. Jednocześnie zachęcamy naszych słuchaczy do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, udziału w dyskusjach, dzielenia się spostrzeżeniami i własnymi doświadczeniami zawodowymi. Na bieżąco odpowiadamy na ich pytania i wskazujemy możliwe sposoby rozwiązania nurtujących ich problemów. Dbamy, aby czas i pieniądze naszych klientów, zainwestowane w szkolenia przynosiły im realne i mierzalne korzyści.

Poprzez szkolenia oraz warsztaty doskonalące skutecznie przygotujemy uczestników nie tylko do wymagającej roli menadżerów jakości, ale również do pełnienia funkcji audytorów wewnętrznych czy członków zespołów wdrożeniowych.

Każde szkolenie może zostać poprzedzone analizą potrzeb szkoleniowych, aby jak najlepiej dopasować je do poziomu wiedzy i profilu uczestników pod względem specyfiki branży, zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji.

Po każdym szkoleniu prowadzimy badania skuteczności szkolenia i zadowolenia Klienta (uczestnika) z przebiegu szkolenia. Wydajemy również wszystkim słuchaczom stosowne zaświadczenia potwierdzające udział w zajęciach oraz, w zależności od rodzaju szkolenia i wyniku egzaminu, certyfikaty potwierdzające zdobycie odpowiednich kompetencji i kwalifikacji. Certyfikaty wydajemy w języku polskim i angielskim lub na życzenie klienta w innym wskazanym przez niego języku. Wszystkie wydawane przez certyfikaty i zaświadczenia, potwierdzające udział w szkoleniach są ewidencjonowane, posiadają swój indywidualny numer, dzięki któremu jesteśmy w stanie w każdej chwili potwierdzić ich zgodność i autentyczność oraz wystawić w razie konieczności stosowny duplikat, bądź odpis.

Zapraszamy do zapoznania ze szczegółowymi informacji dotyczącymi różnego rodzaju realizowanych przez nas szkoleń z zakresu systemów zarządzania [informacje o szkoleniach].

 

NA PIERWSZYM MIEJSCU JESTEŚ TY – KLIENT!

Najważniejszą nagrodą i źródłem największej satysfakcji, jest dla nas zadowolenie naszych Klientów. Budujemy długofalowe, trwałe relacje z naszymi Klientami.
Obecnie, możemy poszczycić się długą listą współpracujących z nami firm i pochwalić się Klientami, którzy obdarzyli nas zaufaniem i towarzyszą nam od samego początku naszej działalności. Odbiorcami naszych szkoleń są przedsiębiorcy i ich personel,
a także uczniowie, studenci, którzy wracają do nas, jako pracownicy prężnie rozwijających się firm i dalej podnoszą z nami swoje kompetencje.

Jesteśmy ekspertami w swojej specjalizacji. Jak mało, kto znamy się na systemach zarządzania. Lubimy naszą pracę i robimy dobre szkolenia z zaangażowaniem dzieląc się wiedzą, doświadczeniem z innymi.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Opinie uczestników naszych szkoleń