|

Szkolenie:
"Wymagania Systemu Zarządzania Jakością ISO 15378 – Materiały na opakowania bezpośrednie produktów leczniczych"

Cel szkolenia

Celem szkolenie jest przedstawienie wytycznych i wymagań Systemu Zarządzania Jakością w odniesieniu do normy ISO 15378 z uwzględnieniem wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) oraz zapoznanie uczestników z jednolitymi wymaganiami mającymi zastosowanie do opakowań będących w bezpośrednim kontakcie z produktem leczniczym.

Do kogo skierowane jest szkolenie

Szkolenie podstawowe skierowane jest do Kierownictwa/ Właścicieli Przedsiębiorstw oraz pracowników firm, które chcą wdrożyć System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 15378 lub będących w trakcie jego wdrażania, a także do wszystkich osób pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą wymagań normy mających zastosowanie do materiałów na opakowania bezpośrednie produktów leczniczych.

Pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@malongroup.pl
lub fax: 71 791 39 09


Zobacz harmonogram wszystkich szkoleń

Informacje organizacyjne:


Zapytaj o dostępność szkolenia

                     szkolenia@malongroup.pl
                     71 789 08 41


Czas trwania
szkolenia

                   1 dzień; od 9:00 do 17:00
                   (8 godzin zajęć)


Miejsce realizacji szkolenia

                ul. Piłsudskiego 74
                50-020 Wrocław 
                Sprawdź na mapie

Zgłoszenie uczestnictwa w 3 prostych krokach:

Termin zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane są do 7 dni przed datą szkolenia

Karta zgłoszenia

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej Karty Zgłoszenia (format: pdf/ doc) na adres e-mail: szkolenia@malongroup.pl lub faxem: 71 791 39 09

Dokonanie płatności

Uiszczenie opłaty za szkolenie na podstawie otrzymanego dokumentu proforma. Dokument otrzymują Państwo na wskazany adres e-mail

Koszt szkolenia

450,00 zł/ os. netto + 23% VAT = 553,50 zł/ os. brutto

W cenę szkolenia wliczone jest:

 • 1. Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
 • 2. Materiały szkoleniowe oraz informacyjne
 • 3. Poczęstunek

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu oraz zakwaterowania

Program szkolenia

Wprowadzenie
Omówienie normy ISO 15378
 • Definicje
 • Struktura i wymagania
 • Dokumenty i zapisy
 • Utrzymanie czystości, dobre praktyki higieniczne
 • Ćwiczenia praktyczne – interpretacja wymagań
Prowadzenie auditów
 • Efektywne zbieranie odpowiednich dowodów
 • Skuteczne prowadzenie rozmowy z auditowanym
Zarządzanie ryzykiem
 • Planowanie, identyfikacja zagrożeń
 • Analiza i ocena dopuszczalności ryzyka
 • Sterowanie ryzykiem
 • Ćwiczenia praktyczne – analiza ryzyka
Integracja z wymaganiami istniejącego systemu zarządzania organizacji
Uwagi dotyczące wdrażania i certyfikacji
Dyskusja, podsumowanie
ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE
"Wymagania Systemu Zarządzania Jakością ISO 15378 - materiały na opakowania bezpośrednie produktów leczniczych"
Pobierz Kartę zgłoszenia i wyślij na adres e-mail: szkolenia@malongroup.pl
lub fax: 71 791 39 09

Zarządzanie Antykorupcyjne

 1. Audytor Wewnętrzny Systemu ISO 37001

Zarządzanie Ciągłością Działania

Lokalizacja szkolenia