|

Szkolenie:
Manager ds. Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego
zgodnego z wymaganiami ISO 37001

Cel
szkolenia

Przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji Managera ds. Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego (AbMS) zgodnego
z ISO 37001 na etapach jego planowania, wdrażania, monitorowania i weryfikacji oraz doskonalenia. Zapoznanie z wymaganiami jakie musza być spełnione w celu zapewnienia
i utrzymywania odpowiedniego poziomu skuteczności systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi.
Zapoznanie z możliwościami integrowania przedmiotowego Systemu z innymi systemami zarządzania, zgodnymi z wymaganiami międzynarodowych norm.

Do kogo skierowane
jest szkolenie

Kandydaci na Managerów (Pełnomocników) ds. Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego, którym powierzono lub mają zostać powierzone zadania, odpowiedzialności i uprawnienia związane z Systemem Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi na poszczególnych etapach jego cyklu życia: jego planowania, wdrażania, stosowania i utrzymywania, monitorowania i weryfikacji oraz ciągłego doskonalenia. Obecni Managerowie odpowiedzialni za inne systemy zarządzania chcący poszerzyć swoje kompetencje z zakresu jednego z systemów z grupy systemów CSR lub osoby zajmujące się tematyką etyki i zarządzania antykorupcyjnego chcący uzyskać wiedzę z zakresu systemowego podejścia do tego zagadnienia, jaki został przedstawiony w normie ISO 37001.

Zgłoś swoje uczestnictwo
w szkoleniu


Pobierz kartę zgłoszenia
na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania szkolenia:
2 dni; 9:00-17:00 (16 godzin zajęć)

Cena szkolenia zawiera:
– Przeprowadzenie egzaminu
– Certyfikat Auditora ISO 37001
– Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
– Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

Karty zgłoszenia na szkolenie:
Pobierz w formacie PDF
Pobierz w formacie DOC
ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE


Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41, kom.: 604 20 90 43

SZKOLENIA STACJONARNE

Terminy szkoleń stacjonarnych:
Terminy aktualnie zaplanowanych szkoleń przedstawione są w Planie Szkoleń

Koszt szkolenia
Ceny aktualnie zaplanowanych szkoleń przedstawione są w Planie Szkoleń

Informacje dodatkowe:
– W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek
– Cena nie obejmuje kosztów dojazdu oraz zakwaterowania

SZKOLENIA ON-LINE

Terminy szkoleń on-line:
Terminy aktualnie zaplanowanych szkoleń przedstawione są w Planie Szkoleń

Koszt szkolenia
Ceny aktualnie zaplanowanych szkoleń przedstawione są w Planie Szkoleń

Wymagany sprzęt i narzędzia:
– dostęp do internetu
– przeglądarka internetowa
– słuchawki i mikrofon (lub zestaw)

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
 2. Idea i podstawy Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego (AbMS)
  • Geneza Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego zgodnego z ISO 37001
  • Terminy i definicje
  • Regulacje prawne dotyczące korupcji i zapobieganiu korupcji
  • Zarządzanie Antykorupcyjne w ujęciu cyklu PDCA
  • Struktura wymagań normy ISO 37001
 3. Planowanie Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego
  • Określenie kontekstu organizacji oraz zakresu AbMS
  • Ocena ryzyka – podstawa skutecznego systemu
  • Odpowiedzialność kierownictwa
  • Definiowanie odpowiedzialności i uprawnień w systemie
  • Polityka przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym
  • Określenie celów systemowych oraz planu ich realizacji
  • Określenie działań odnoszących się do ryzyka i szans oraz ich uwzględnienie w regulacjach systemowych
  • Zapewnienie zasobów oraz wsparcia
  • Opracowanie regulacji systemowych – dokumentacja AbMS
  • Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna w ramach AbMS
  • Integracja z innymi systemami zarządzania
  • Ćwiczenia praktyczne
 4. Wdrażanie Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego
  • Rola Managera ds. AbMS na etapie wdrażania Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego
  • Wdrażanie zabezpieczeń oraz regulacji systemowych czyli zarządzanie zmianą
  • Zarządzanie informacją
  • Świadomość pracowników oraz współpracowników
  • Ćwiczenia praktyczne
 5. Monitorowanie i weryfikacja Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego
  • Rola Managera ds. AbMS na etapie monitorowania i weryfikacji Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego
  • Monitorowanie i pomiary oraz analiza i ocena uzyskiwanych wyników zgodności i skuteczności systemu
  • Audity wewnętrzne
  • Przegląd zarządzania przez kierownictwo
  • Ćwiczenia praktyczne
 6. Doskonalenie Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego
  • Reakcja na incydenty
  • Działania korekcyjne i korygujące
  • Aktualizacja regulacji systemowych – zarządzanie zmianą
  • Ćwiczenia praktyczne
 7. Proces certyfikacji
 8. Dyskusja, podsumowanie
 9. Egzamin końcowy

Co wyróżnia to szkolenie?


Czas trwania szkolenia

Jest optymalnie dostosowany do ilości materiału – szkolenia cechują się dużą intensywnością, wnikliwym, kompleksowym oraz indywidualnym omówieniem danej problematyki.


Prowadzący szkolenie

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania
w różnego typu organizacjach,
a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.


Grupy szkoleniowe

Liczebność grupy szkoleniowej zawsze jest uzależniona od formuły i rodzaju szkolenia.

Tworzymy grupy pozwalające na skuteczną realizację celów szkolenia.


Metodologia szkolenia

Zajęcia mają formę wykładów prowadzonych w sposób przystępny i zrozumiały dla słuchaczy, ćwiczeń indywidualnych i grupowych, dyskusji moderowanych, analiz przypadków.

Lokalizacja szkolenia