|

Szkolenie:
"Jak wdrożyć skuteczny System Zarządzania Ciągłością Działania?"

Cel
szkolenia

Zapoznanie uczestników z ideą i zasadami Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS). Przygotowanie uczestników do wdrożenia Systemu Zarządzania Ciągłością Działania zgodnego
z wymaganiami normy ISO 22301.

Do kogo skierowane
jest szkolenie

Szkolenie podstawowe skierowane jest do przedstawicieli Kierownictwa firm, managerów wyższego i średniego szczebla oraz osób zajmujących się zagadnieniami związanymi
z zarządzaniem ryzykiem w Organizacjach.

Zgłoś swoje uczestnictwo
w szkoleniu


Pobierz kartę zgłoszenia
na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl
lub fax: 71 791 39 09

AKTUALNE TERMINY SZKOLENIA:

Terminy aktualnie zaplanowanych szkoleń przedstawione są w Planie Szkoleń

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania szkolenia:
1 dzień; 9:00-17:00 (8 godzin zajęć)

Karty zgłoszenia na szkolenie:
Pobierz w formacie PDF
Pobierz w formacie DOC

Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43

KOSZT SZKOLENIA:

Ceny aktualnie zaplanowanych szkoleń przedstawione są w Planie Szkoleń

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
 2. Istota i zasady Systemu Zarządzania Ciągłością Działania zgodnego z wymaganiami normy
  ISO 22301

  • Normy opisujące system zarządzania ciągłością działania (BCMS – Business Continuity Management System)
  • Zbieżność budowy ISO 22301 z wymaganiami standardów ISO
  • Korzyści wynikające z wdrożenia systemu BCMS
  • Podstawowe terminy i definicje związane z system BCMS
  • BCMS a cykl PDCA
 3. Planowanie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania
  • Określenie zakresu i celów systemu BCMS
  • Polityka Ciągłości Działania
  • Kompetencje personelu BCM
  • Osadzenie BCMS w kulturze organizacji
  • Zrozumienie organizacji
   • identyfikacja kluczowych procesów/linii biznesowych
   • określenie zagrożeń ciągłości działania i ich wpływów
   • szacowanie ryzyka
   • działania zmniejszające ryzyko
  • Określenie strategii BCM
  • Opracowanie i wdrożenie reakcji BCM
   • struktura reakcji na zdarzenie
   • plany zarządzania zdarzeniem (IMP) oraz Plany Ciągłości Biznesowej (BCP)
   • weryfikacja i walidacja planów: IMP i BCP
  • Dokumentacja systemu zarządzania ciągłością działania
 4. Wdrażanie ustaleń BCMS
 5. Monitorowanie i weryfikacja skuteczności i przydatności systemu BCMS
  • Stałe monitorowanie poziomu ryzyka (KRI)
  • Ćwiczenia BCM
  • Cykliczne przeglądy aktualności i adekwatności BCMS
  • Audity wewnętrzne
  • Przeglądy kierownictwa odnośnie skuteczności BCMS
 6. Działania korygujące i zapobiegawcze
 7. Certyfikacja systemu BCMS na zgodność z ISO 22301
 8. Dyskusja, podsumowanie

Co wyróżnia to szkolenie?


Czas trwania szkolenia

Jest optymalnie dostosowany do ilości materiału – szkolenia cechują się dużą intensywnością, wnikliwym, kompleksowym oraz indywidualnym omówieniem danej problematyki.


Prowadzący szkolenie

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania
w różnego typu organizacjach,
a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.


Grupy szkoleniowe

Składają się maksymalnie z 10 osób – tworzymy małe grupy, by każdemu uczestnikowi dać możliwość aktywnego udziału
w zajęciach oraz zapewnić bezpośredni kontakt
z trenerem.


Imienne zaświadczenie

Każdy słuchacz, uczestniczący
w naszym szkoleniu otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające udział
w zajęciach.

Lokalizacja szkolenia