|

Szkolenie:
"Jak wdrożyć skuteczny System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji?"

Cel
szkolenia

Zapoznanie uczestników z ideą i zasadami Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS). Przygotowanie uczestników do wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z wymaganiami normy ISO/ IEC 27001.

Do kogo skierowane
jest szkolenie

Szkolenie podstawowe skierowane jest do przedstawicieli Kierownictwa firm, managerów wyższego i średniego szczebla oraz osób zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa informacji w Organizacjach.

Zgłoś swoje uczestnictwo
w szkoleniu


Pobierz kartę zgłoszenia
na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl
lub fax: 71 791 39 09

AKTUALNE TERMINY SZKOLENIA:

Aktualnie brak terminu danego szkolenia – zapytaj o możliwość uczestnictwa w formie zamkniętej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania szkolenia:
1 dzień; 9:00-17:00 (8 godzin zajęć)

Miejsce realizacji szkolenia:
Wrocław

Karty zgłoszenia na szkolenie:
Pobierz w formacie PDF
Pobierz w formacie DOC

Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

KOSZT SZKOLENIA:

500,00 zł/ os. netto + 23% VAT
(615,00 zł/ os. brutto)

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
Materiały szkoleniowe oraz informacyjne
W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu
oraz zakwaterowania

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
 2. Istota i zasady Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z wymaganiami normy ISO /IEC 27001
  • Normy opisujące System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS – Information Security Management System)
   • ISO/ IEC 27001
   • ISO/ IEC 27002
  • Przepisy prawa mające zastosowanie do zagadnień Bezpieczeństwa Informacji
  • Zbieżność budowy ISO /IEC 27001 z wymaganiami standardów ISO
  • Korzyści wynikające z wdrożenia Systemu Bezpieczeństwa Informacji
  • Podstawowe terminy i definicje związane z System Bezpieczeństwa Informacji
  • ISMS a cykl PDCA
 3. Planowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
  • Idea audytu wstępnego
  • Określenie kontekstu oraz zakresu i granic systemu ISMS
  • Polityka Bezpieczeństwa Informacji
  • Szacowanie ryzyka
   • określenie metodologii
   • aktywa, zagrożenia mające na nie wpływ oraz podatności na nie
   • skutki utraty poufności, dostępności i integralności
   • analiza i ocena ryzyka
  • Postępowanie z ryzykiem
  • Zabezpieczenia (załącznik A)
  • Deklaracja stosowania
  • Określanie planu postępowania z ryzykiem
  • Dokumentacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 4. Wdrażanie Systemu Bezpieczeństwa Informacji
  • Wdrażanie regulacji, w tym planu postępowania z ryzykiem
  • Wdrażanie zabezpieczeń
 5. Monitorowanie i weryfikacja skuteczności i przydatności systemu ISMS
  • Stałe monitorowanie Systemu Bezpieczeństwa Informacji
  • Cykliczne przeglądy aktualności i adekwatności ISMS
  • Okresowe oceny skuteczności Systemu
  • Audyty wewnętrzne
  • Przeglądy Systemu Bezpieczeństwa Informacji przez kierownictwo
 6. Działania korygujące i zapobiegawcze
 7. Certyfikacja Systemu ISMS na zgodność z ISO 27001
 8. Dyskusja, podsumowanie

Co wyróżnia to szkolenie?


Czas trwania szkolenia

Jest optymalnie dostosowany do ilości materiału – szkolenia cechują się dużą intensywnością, wnikliwym, kompleksowym oraz indywidualnym omówieniem danej problematyki.


Prowadzący szkolenie

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania
w różnego typu organizacjach,
a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.


Grupy szkoleniowe

Składają się maksymalnie z 10 osób – tworzymy małe grupy, by każdemu uczestnikowi dać możliwość aktywnego udziału
w zajęciach oraz zapewnić bezpośredni kontakt
z trenerem.


Imienne zaświadczenie

Każdy słuchacz, uczestniczący
w naszym szkoleniu otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające udział
w zajęciach.

Lokalizacja szkolenia