|

Szkolenie:
"Jak przygotować laboratorium medyczne do akredytacji PCA?"

Cel
szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników
z wymaganiami normy ISO 15189 dotyczącej zarządzania jakością w laboratoriach medycznych oraz z wymaganiami PCA w zakresie akredytacji laboratoriów medycznych.

Do kogo skierowane
jest szkolenie

Szkolenie skierowane jest do kierowników, właścicieli laboratoriów medycznych oraz techników laboratoryjnych, diagnostów, biologów
i biotechnologów, tworzących kadrę
w laboratorium.

Zgłoś swoje uczestnictwo
w szkoleniu


Pobierz kartę zgłoszenia
na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl
lub fax: 71 791 39 09

AKTUALNE TERMINY SZKOLENIA:

Terminy aktualnie zaplanowanych szkoleń przedstawione są w Planie Szkoleń

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania szkolenia:
2 dni; 9:00-17:00 (16 godzin zajęć)

Karty zgłoszenia na szkolenie:
Pobierz w formacie PDF
Pobierz w formacie DOC

Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43

KOSZT SZKOLENIA:

Ceny aktualnie zaplanowanych szkoleń przedstawione są w Planie Szkoleń

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
 2. Wymagania normy ISO 15189 w laboratorium medycznym
  • Zapoznanie z wymaganiami normy, poparte ćwiczeniami praktycznymi
 3. Badania biegłości i badania porównawcze
  • Różnica między badaniami biegłości, a badaniami porównawczymi
  • Sposoby wyszukiwania badań biegłości i badań porównawczych
 4. Niepewność pomiaru oraz szacowanie niepewności
 5. Proces akredytacji
  • Wymagania wstępne PCA
  • Wymagania szczegółowe PCA
  • Składanie wniosku do PCA – ćwiczenia praktyczne
 6. Audyt PCA
  • Czym jest audyt?
  • Proces audytowy w trakcie wizyty PCA
  • Sposoby przygotowania się do audytu
 7. Podsumowanie

Co wyróżnia to szkolenie?


Czas trwania szkolenia

Jest optymalnie dostosowany do ilości materiału – szkolenia cechują się dużą intensywnością, wnikliwym, kompleksowym oraz indywidualnym omówieniem danej problematyki.


Prowadzący szkolenie

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania
w różnego typu organizacjach,
a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.


Grupy szkoleniowe

Liczebność grupy szkoleniowej zawsze jest uzależniona od formuły i rodzaju szkolenia.

Tworzymy grupy pozwalające na skuteczną realizację celów szkolenia.


Imienne zaświadczenie

Każdy słuchacz, uczestniczący
w naszym szkoleniu otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające udział
w zajęciach.

Lokalizacja szkolenia