|

Szkolenie:
"System zarządzania jakością w przemyśle kolejowym - wymagania ISO /TS 22163"

Cel
szkolenia

Zapoznanie uczestników z wymaganiami specyfikacji technicznej ISO /TS 22163 (dawniej: IRIS) oraz przedstawienie sposobów ich interpretacji.
Omówienie zasad dokumentowania systemu zarządzania jakością w przemyśle kolejowym.
Wyjaśnienie zasad certyfikacji zgodności Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami ISO /TS 22163.

Do kogo skierowane
jest szkolenie

Szkolenie skierowane jest do osób indywidualnych oraz pracowników organizacji, które zamierzają wdrożyć System Zarządzania Jakością w oparciu
o wymagania ISO /TS 22163, zainteresowanych dostosowaniem funkcjonującego już w organizacji Systemu Zarządzania Jakością do wymagań ISO /TS 22613

Zgłoś swoje uczestnictwo
w szkoleniu


Pobierz kartę zgłoszenia
na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl
lub fax: 71 791 39 09

AKTUALNE TERMINY SZKOLENIA:

Aktualnie brak terminu danego szkolenia – zapytaj o możliwość uczestnictwa w formie zamkniętej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania szkolenia:
2 dni; 9:00-17:00 (16 godzin zajęć)

Miejsce realizacji szkolenia:
Wrocław

Karty zgłoszenia na szkolenie:
Pobierz w formacie PDF
Pobierz w formacie DOC

Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

KOSZT SZKOLENIA:

890,00 zł/ os. netto + 23% VAT
(1094,70 zł/ os. brutto)

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
Materiały szkoleniowe oraz informacyjne
W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek
i obiady

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu
oraz zakwaterowania

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
 2. Struktura wymagań specyfikacji ISO /TS 22163
 3. Omówienie wymagań ISO /TS 22163 i ich interpretacja ze szczególnym uwzględnieniem różnic pomiędzy ISO 9001 a ISO /TS 22163
  1. Kontekst organizacji
   1. Zrozumienie organizacji i jej kontekstu
   2. Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych
   3. Określenie zakresu systemu zarządzania jakością
   4. System zarządzania i jego procesy
  2. Przywództwo
   1. Przywództwo i zaangażowanie
   2. Orientacja na Klienta
   3. Polityka Jakości i Polityka Bezpieczeństwa
   4. Role, odpowiedzialności i uprawnienia w organizacji w tym właścicieli procesów
  3. Planowanie
   1. Działania odnoszące się do ryzyk i szans
   2. Planowanie awaryjne
   3. Cele jakościowe i planowanie ich osiągnięcia oraz cele bezpieczeństwa
   4. Planowanie zmian
   5. Planowanie biznesu
  4. Wsparcie
   1. Zasoby
   2. Kompetencje
   3. Świadomość
   4. Komunikacja
   5. Udokumentowane informacje
  5. Działania operacyjne
   1. Planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi
    • zarządzanie ofertowaniem
    • zarządzanie projektem (przedsięwzięciem)
    • zarządzanie konfiguracją
    • zarządzanie zmianą
   2. Wymagania dotyczące wyrobów i usług
   3. Projektowanie i rozwój wyrobów i usług
   4. Nadzór nad procesami, wyrobami i usługami dostarczanymi z zewnątrz
    • Klasyfikacja, zatwierdzenie i ocena oraz monitorowanie i ponowna ocena dostawców
    • Proces nadzoru nad procesami, wyrobami i usługami dostarczanymi z zewnątrz
    • Zarządzanie łańcuchem dostaw
  6. Produkcja i dostarczanie usługi
   1. Nadzorowanie produkcji i dostarczania usługi
   2. Identyfikacja i identyfikowalność
   3. Własność należąca do klientów lub dostawców zewnętrznych
   4. Zabezpieczenie
   5. Działania po dostawie
   6. Nadzór nad zmianami
   7. Planowanie produkcji
   8. Zwolnienie wyrobów i usług
   9. Nadzór nad niezgodnymi wyjściami
   10. RAMS / LCC
   11. Kontrola Pierwszej Sztuki
   12. Zarządzanie starzeniem
  7. Ocena efektów działania
   1. Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena
   2. Audit wewnętrzny
   3. Przegląd zarządzania
   4. Przeglądy procesów
  8. Doskonalenie
   1. Niezgodności i działania korygujące
   2. Ciągłe doskonalenie

Co wyróżnia to szkolenie?


Czas trwania szkolenia

Jest optymalnie dostosowany do ilości materiału – szkolenia cechują się dużą intensywnością, wnikliwym, kompleksowym oraz indywidualnym omówieniem danej problematyki.


Prowadzący szkolenie

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania
w różnego typu organizacjach,
a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.


Grupy szkoleniowe

Składają się maksymalnie z 10 osób – tworzymy małe grupy, by każdemu uczestnikowi dać możliwość aktywnego udziału
w zajęciach oraz zapewnić bezpośredni kontakt
z trenerem.


Imienne zaświadczenie

Każdy słuchacz, uczestniczący
w naszym szkoleniu otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające udział
w zajęciach.

Lokalizacja szkolenia